Tag Archives: Pan Jezus Chrystus

List do naszych członków: Vol. 1, N° 1.

Christ the King

« Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. »
(Mt 23,10)

W języku angielskim powiedzenie, “kafeteryjni katolicy” – określa tych, którzy przebierają i wybierają, to w co chcą wierzyć w danej chwili, uzurpując sobie prawo do określania się mianem ”katolików” – wyjaśnił dr Alessandro Gnocchi, w swoim ostatnim artykule w La Riscossa Cristiana (pogrubienie dodane przez nas):

(…) to co naprawdę się dzieje to wojna między Chrystusem a antychrystem na niespotykaną dotąd skalę, w której stawką jest przetrwanie wiary katolickiej. Powtarzam: jesteśmy w trakcie walki o ocalenie wiary katolickiej i wszystkie bitwy toczone na różnych frontach, nawet tak ważne jak o prawdę moralną, są jedynie konfrontacją na przed polu w wojnie o znacznie głębszym wymiarze, która angażuje metafizykę i religię. Najważniejszą rzeczą w rozgrywce jest wiara. Jeśli wiara nie zostanie dochowana w całości    i nienaruszona, to zostanie utracona. Nie można zachować tylko jakiejś cząstki wiary według własnego gustu lub doraźnej korzyści.

Ta wojna pomiędzy Chrystusem i duchem antychrysta, o której umiłowany uczeń, św. Jan, pisał w Księdze Apokalipsy, została wypowiedziana już od Wniebowstąpienia Pańskiego po którym Chrystus zasiadł na tronie po prawicy Boga Ojca. To jest wojna, której dramat wypełnia karty historii, a od której wyniku będzie zależało wieczne przeznaczenie ludzkości. Jest tak dlatego ponieważ Nasz Pan Jezus Chrystus nie jest zwykłym filozofem lub nauczycielem, lecz On jest odwiecznym Słowem Ojca, Wcielonego w czasie dla zbawienia mężczyzn, kobiet i dzieci wszystkich czasów. On jest sam w Sobie objawieniem Boga i Jego słowa, wiernie i dokładnie odnotowanego w Ewangelii i Jego nauczaniu, wyłożonym wiernie przez Apostołów i Ewangelistów w Nowym Testamencie, co ustanowiło na zawsze granice  i ograniczenia wiary chrześcijańskiej.

Z tego powodu, sławetny Doktor Seraficki, Św. Bonawentura z Bagnoregio, w swoim kazaniu, Christus Unusa Omnium Magistra, n. 5, wygłoszonym na Uniwersytecie w Paryżu ponad 760 lat temu, oznajmił:

… całe autentyczne Pismo Święte i jego kaznodzieje są wpatrzeni w Chrystusa przychodzącego w ciele, jako fundamentu całej wiary chrześcijańskiej, zgodnie z wersetem z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdziału 3: 10 Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony itp. Tak więc On jest fundamentem całej autentycznej doktryny przekazanej przez apostołów i proroków, według obydwu praw, nowego i starego. Na dowód powyższego (jest napisane) do Efezjan, w rozdziale 2: …Jesteście … zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 Należy jasno stwierdzić, Chrystus jest Panem poznania według Wiary, i to w takiej mierze On jest Drogą, w jakiej dokonuje się Jego przyjście w dwojakim wymiarze, w duchu i w ciele.

Sprzeciwianie się nauczaniu Chrystusa w czymkolwiek, jest niczym innym jak naruszeniem wiary katolickiej celem narzucania całkowicie nowej religii, która nie posiada Jezusa Chrystusa jako swego Założyciela, Najwyższego Prawodawcy i Nauczyciela.

Z tego powodu, my członkowie Stowarzyszenia «Veri Catholici» poczuwamy się jeszcze bardziej zachęceni i zainspirowani ostatnimi słowami Biskupa Athanasiusa Schneidera, który wezwał katolików na całym świecie do działania w celu: zachowania, ochrony, obrony i propagowania odwiecznej wiary nauczanej przez Naszego Pana.

Otrzymujemy tak silną inspirację ze słów Biskupa Schneidera ponieważ są prawdziwym przekazem nauczania o Naszym Jedynym i Prawdziwym Mistrzu, Chrystusie Panu. Powiedział On do Apostołów i do Biskupów, którzy mają ręce konsekrowane: Kto was słucha, Mnie słucha! (Łk 10, 16): powiedzenie potwierdzane każdorazowo kiedy Ci sami Apostołowie i Biskupi przekazują to samo nauczanie w Kościele z pokolenia na pokolenie, które otrzymali od Naszego Najświętszego Zbawiciela (por 1 Kor 11,23).

Za przykładem naszej Najświętszej Matki Bożej i pierwszych uczniów stajemy z wielką odwagą po stronie tych Biskupów, którzy przekazują nam dzisiaj tą samą identyczną Wiarę, a którą Apostołowie otrzymali z ust Odwiecznego Mesjasza – Jezusa Chrystusa. murillo_holy_family700x530Z tego powodu, mamy pewność ostatecznego zwycięstwa w wojnie w zasięgu ręki, zgodnie z obietnicą daną nam przez Pana którą On sam wypowiedział, Nie bój się, mała trzódko, (Łk 12,32), ponieważ Twoja Wiara zwycięży świat. (por 1 J 5, 4). Jednakże owa wojna, obecnie już wewnątrz samego Kościoła, nie może być wygrana poprzez postawę bierności. Gwoli sprawiedliwości świat nigdy nie został by odkupiony przez doskonałą Ofiarę Chrystusa na Krzyżu, gdyby nasza Najświętsza Matka Boża nie wyraziła zgody na Jego Wcielenie i z pomocą św. Józefa opiekowała się Nim podczas Jego ziemskiego dzieciństwa, tak my tym bardziej dzisiaj nie możemy przyjąć postawy biernego widza. Lecz musimy zrobić wszystko, aby dążyć do szczytowego poświęcania się celem walki z duchem antychrysta, który wynurza swoja głowę na oczach całego świata.

Z tego względu, a szczególnie dlatego że zbyt wielu katolików zadawala się pozostawaniem na uboczu i oglądaniu rozwijającej się walki, to my musimy dokonać większych poświęceń aniżeli zwyczajni katolicy. W taki oto sposób pomożemy ogromnej liczbie setkom milionów braci w wierze rozumieć jaśniej i dodać im więcej odwagi w obronie odwiecznej wiary Kościoła.

Sigillum associationis

Sigillum associationis

My, jako stowarzyszenie, czynimy zobowiązanie w naszym motto: In testimonium fidei aeternae Christ Domini, czyli “W świadectwie do odwiecznej wiary Chrystusa Pana“, co po łacinie określa sposób działania poprzez, Dawanie świadectwa Wiary odwiecznie nauczanej przez Chrystusa.

To zobowiązanie jest określone w naszej deklaracji misji, o której można przeczytać na naszej stronie internetowej w ośmiu językach.

Ale musimy wcielić to zobowiązanie w dobre czyny. Po pierwsze poprzez pracę na naszej stronie internetowej, na stronie Facebooka oraz na koncie Twittera dzięki czemu stajemy się bardziej rozpoznawalni dla innych katolików. Po drugie poprzez publikację treści, które będziemy rozprowadzać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zachęcamy naszych członków do dzielenia się naszymi wszystkimi publikacjami za pośrednictwem Twittera i Facebooka oraz ich własnych blogów, ponieważ służą one dla zbudowania wszystkich. W ten sposób, katolicy na całym świecie zostaną wzmocnieni w wierze i otrzymają możliwość przyłączenia się do nas we wspólnej świętej pracy.

Proponujemy wniesienie istotnego lecz niewielkiego wkładu w walkę o wiarę, poprzez kwestowanie i finansowanie oraz rozpowszechnianie jasnego nauczania najlepszych kaznodziei, abyśmy poprzez ich zawsze wierne głosy mogli otrzymać siłę duchową od Pana Naszego Chrystusa.

Realizowanie powyższego celu wymaga wsparcia finansowego. Nasza nowa strona internetowa kosztowała około 300 USD, nasze logo 50 USD. Mamy zespół zaangażowanych tłumaczy, którzy pomagają nam dobroczynnie lub za symboliczną opłatą w tłumaczeniu dokumentów dla naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości pomożemy lokalnym grupom w realizacji nagrania materiałów wideo i ich transkrypcji oraz publikacji rozmów i wywiadów z Kardynałami i Biskupami. Obecnie zostało zawarte porozumienie z utalentowanym i znanym katolickim dziennikarzem celem przeprowadzania tychże wywiadów. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli publikować filmy i dokumenty tekstowe na naszej stronie internetowej. Planujemy realizację serii siedmiu odcinków o siedmiu Sakramentach Świętych, w których opublikujemy siedem wywiadów z prominentnymi członkami świętej Hierarchii, aby usilnie zachęcić nas wszystkich do godnego i właściwego poszanowania oraz przyjmowania Sakramentów Świętych.

Nasza organizacja ma nadzieję, że podjęcie tych wstępnych działań pozwoli nam pozyskać odpowiednią liczbę członków co umożliwi organizowanie i przeprowadzanie konferencji na różnych kontynentach i w różnych językach., a także wpływanie na członków hierarchii kościelnej poprzez wspieranie ich w pozostawaniu wiernymi Chrystusowi.

Z tego powodu zwracamy się do naszych członków aby rozważyli ofiarowanie datków celem wsparcia naszych wysiłków poprzez darowiznę pieniężną. W tym celu porozumieliśmy się z amerykańską organizacją non-profit, która zgodnie z prawem może nam pomóc*, w celu przyjmowania darowizn za pośrednictwem systemu PayPal (i kart kredytowych) w internecie. Można dokonać jednorazowej wpłaty lub założyć zlecenie stałe, wpłaty co miesiąc. Nawet niewielki datek, ale od wielu członków, będzie wystarczającym aby wspomóc nas celem rozpoczęcia naszej pracy apostolskiej, której szacunkowy budżet będzie opiewał na kwotę w wysokości 4000 dolarów USD w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

W celu dokonania wpłaty prosimy kliknąć w poniższy obrazek. Następnie strona twojej przeglądarki ulegnie przekierowaniu do strony PayPal na której znajduje się organizacja    non-profit w Ameryce, gdzie interaktywnie można rozpocząć płatność w systemie PayPal poprzez wybór dowolnej waluty i języka.

btn_donateCC_LG_global

____________________

* Organizacja o non-profit o nazwie ” Save Old St. Mary’s, Inc.”; z siedzibą w Massachusetts zatwierdzona na mocy paragrafu 501 (c) (3) kodeksu Izby Skarbowej (IRS), której misją jest promowanie wiary katolickiej. Fundusz organizacji: Fundusz Veri Catholici jest przeznaczony wyłącznie na dzieła religijne i działalność charytatywną Stowarzyszenia Veri Catholici.

Leave a comment

Filed under List do naszych członków, Polski