Category Archives: Scrisoare către membrii asociației

Scrisoare către membrii asociației, Vol. I, Nr. 1.

Christ the King

« Învățătorul vostru este unul singur, Cristos »
(Matei 23:10)

Într-un articol publicat recent în La Riscosa Cristiana, referindu-se la cei pe care îi numim în engleză “catolici de cafeterie” – adică cei care decid, după bunul lor plac, ceea ce vor să creadă la un moment dat, dar care, în același timp, insistă să li se spună “catolici” – Dr. Alessandro Gnocchi explica (sublinierile ne aparțin):

ceea ce are loc defapt este un război de proporții nemaîntâlnite între Cristos și anticrist, a cărui miză este însăși supraviețuirea credinței catolice. Repet: ne aflăm în toiul unei lupte pentru supraviețuirea credinței catolice; toate bătăliile care au loc acum pe diverse fronturi, chiar și cele atât de importante ca aceea pentru adevărul moral, nu reprezintă în realitate altceva decât câmpuri de bătălie, într-un război mult mai profund, care are de-a face cu metafizica și religia. Miza principală [a acestui război] este Credința. Dar credința nu poate fi păstrată decât în întregul ei, altfel se pierde. Nu poți păstra doar fragmente, în funcție gusturi sau de ceea ce ne convine.

Acest război dintre Cristos și spiritul anticristului, de care vorbește Sf. Ioan, ucenicul preaiubit, în cartea Apocalipsei, a început odată cu Înălțarea la Cer a lui Isus, care șade de-a dreapta Tatălui. Acesta este războiul a cărui dramă umple paginile cărților de istorie și al cărui rezultat va pecetlui pe veci soarta neamului omenesc. Așa stau lucrurile căci, departe de a fi un simplu filosof sau învățător, Domnul nostru Isus Cristos este Cuvântul Veșnic al Tatălui, care S-a întrupat, într-un anumit moment al istoriei, pentru mântuirea bărbaților, femeilor și copiilor tuturor timpurilor. El este, în Sine, revelația lui Dumnezeu și, astfel, revelația cuvintelor Lui, consemnate cu fidelitate și precizie în Evanghelii; iar învățătura Lui, prezentată fidel de Apostoli și Evagheliști în Noul Testament, stabilește odată pentru totdeauna perimetrul și limitele Credinței Creștine.

Aceasta este ceea ce l-a determinat pe gloriosul Doctor Serafic, Sf. Bonaventura de Bagnoregio să declare, într-o predică pe care a ținut-o cu mai bine de 760 de ani în urmă la Universitatea din Paris, intitulată Christus Unus Omnium Magister, nr. 5:

… întreaga Scriptură autentică și cei care o predică și-au ațintit privirile asupra lui Cristos întrupat, temelia întregii Credințe Creștine, după cum ni se spune în următorul verset din Prima Epistolă Către Corinteni, capitolul 3: După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un arhitect înțelept, eu am pus temelia. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă etc. Căci El este temelia întregii doctrine autentice, fie ea apostolică, fie profetică, atât după legea veche, cât și după legea nouă. De aceea, în capitolul 2, li se spune efesenilor: Ați fost zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. De aici rezultă clar că, în conformitate cu credința, Cristos este Stăpânul cunoștinței, El fiind Calea, conform dublei lui veniri, în spirit și în trup.

Așadar, a te împotrivi fie și câtuși de puțin învățăturii lui Cristos, înseamnă nu numai să încalci Credința Catolică, ci să propui o religie de-a dreptul nouă, care nu-L are pe Cristos nici ca Întemeietor, nici ca Principiu Primordial și nici ca Învățător.

De aceea, noi, membrii Asociației « Veri Catholici », suntem profund însuflețiți și încurajați de cuvintele rostite recent de Episcopul Athanasius Schneider, de chemarea la acțiune pe care acesta o adresa catolicilor de pretutindeni, de a păstra, proteja, apăra și propaga credința veșnică, propovăduită de Domnul nostru Isus Cristos.

Suntem profund însuflețiți de cuvintele Episcopului Schneider, cuvinte care dau glas adevărului învățăturii Unicului și Adevăratului nostru Învățător, Cristos Domnul, Cel care le-a spus Apostolilor și episcopilor sfințiți de ei: Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă! (Luca 10:16); acest adevăr este confirmat de faptul că aceeași Apostoli și episcopi au transmis posterității, în Biserică, aceeași învățătură pe care au primit-o din gura Preasfântului nostru Mântuitor (cf. Corinteni 11:23).

Urmând exemplul Preasfintei Fecioare și cel al primilor ucenici, ne alăturăm și noi, plini de încredere, acelor episcopi care, în ziua de azi, ne transmit aceeași Credință, identică cu cea pe care Apostolii au primit-o din gura eternului Mesia, Isus Cristos. murillo_holy_family700x530De aceea, suntem încrezători că victoria finală în acest război ne va aparține, întocmai cum ne-a promis Domnul nostru Isus Cristos, atunci când ne îndemna: Nu te teme, turmă mică (Luca 12:32), căci Credința voastră a învins lumea (cf. 1 Ioan 5:4). Dar acest război, în plină desfășurare în interiorul Bisericii, nu poate fi câștigat printr-o atitudine pasivă. Căci, după cum lumea nu ar fi putut fi mântuită prin Sacrificiul suprem al lui Cristos pe Cruce fără consimțământul Sfântei Fecioare la Întruparea Lui și fără purtarea ei de grijă, cu ajutorul Sf. Iosif, de-a lungul întregii Lui copilării, nici noi nu putem sta pasivi, “pe tușă”, ci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui, inclusiv prin sacrificiul de sine, la lupta împotriva spiritului anticristului, care și-a descoperit capul în văzul întregii lumi.

Din acest motiv, și deoarece prea mulți sunt catolicii care se mulțumesc să se țină deoparte, care doar stau și se uită cum se derulează ostilitățile, sacrificiile noastre trebuie să fie mai mari decât cele ale catolicilor de rând, dacă vrem să le dăm o mână de ajutor sutelor de milioane de credincioși să se familiarizeze mai bine cu credința veșnică a Bisericii și să dea dovadă de mai mult curaj, atunci când se pune problema apărării ei.

Logo ufficiale.

Logo ufficiale.

Ca asociație, ne asumăm – așa cum reiese din însuși motto-ul nostru – următorul angajament: In testimonium fidei aeternae Christi Domini, adică “Stând mărturie Credinței veșnice a Domnului Cristos“, ceea ce nu este altceva decât un alt fel de a spune în latină, “A da mărturie Credinței veșnice primite de la Cristos“.

În declarația despre misiunea asociației, care apare pe prima pagină a site-ului nostru web, aducem la cunoștința lumii faptul că ne-am luat acest angajament.

Dar angajamentul nostru trebuie transpus în fapte bune. În primul rând, avem aici în vedere acest site web, pagina noastră de Facebook și contul nostru de Twitter, prin intermediul cărora îi informăm pe credincioșii catolici despre existența asociației noastre. În al doilea rând, avem în vedere materialele pe care urmează să le distribuim prin intermediul site-ului nostru web.

Membrii asociației sunt îndemnați călduros să distribuie toate postările noastre, pe Twitter, pe Facebook, precum și pe blogurile lor personale, acestea având drept scop edificarea tuturor. În acest fel, dorim să ne aducem contribuția la întărirea în Credință a catolicilor de pretutindeni și, în același timp, să le oferim tuturor credincioșilor catolici posibilitatea de a ni se alătura în această muncă sfântă.

Sperăm ca modestele noastre strădanii să contribuie în mod semnificativ la lupta pentru credință, prin solicitarea, finanțarea și distribuirea învățăturii clare adunate de la cei mai vrednici membri ai clerului, astfel încât Cristos Domnul să ne dăruiască, prin cuvintele ierarhilor rămași fideli [învățăturii Lui], puterea spirituală de care avem atât de mare nevoie.

Dar realizarea acestui scop presupune disponibilitatea unor resurse financiare. Noul nostru site web a costat circa 300 de dolari (USD), iar logo-ul 50 de dolari (USD). Avem la dispoziție o echipă de traducători devotați, care ne ajută, unii în mod voluntar și gratuit, alții pe bază de comision, să traducem documentele pe care le publicăm pe site-ul nostru. Sperăm să fim în măsură să oferim ajutor financiar unor grupuri locale, care să realizeze înregistrări video și să se ocupe de transcrierea și publicarea unor prelegeri și interviuri ale unor cardinali și episcopi. În plus, am ajuns recent la o înțelegere cu un tânăr și faimos jurnalist catolic, care urmează să realizeze aceste interviuri. Sperăm ca, în următoarele luni, să publicăm pe site-ul nostru web diverse documente utile, atât în format video, cât și text; avem planuri pentru un serial în șapte episoade, fiecare dedicat câte unuia dintre cele șapte Sacramente. Vom prezenta, în fiecare episod, și câte un interviu cu un membru marcant al Sfintei Ierarhii, care să ne îndemne să apreciem și să primim cu toții Sacramentele așa cum se cuvine.

Sperăm ca acești primi pași să contribuie la sporirea numărului de membri ai asociației, lucru care ne va permite să organizăm și să găzduim conferințe, pe diferite continente și în diferite limbi, după cum va facilita și activități de lobby pe lângă membrii Sfintei Ierarhii, menite să-i îndemne să rămână fideli lui Cristos.

Apelăm, așadar, la membrii asociației noastre, să ia în considerare posibilitatea unei donații monetare prin care să sprijine strădaniile noastre. Am ajuns la o înțelegere cu o organizație non-profit din SUA, care este în măsură, cu respectarea deplină a legii, să ne ajute* să primim donații on-line, prin PayPal (și prin cărți de credit). Există opțiunea de a face o donație unică, sau una recurentă, repetată automat o dată pe lună. Chiar și donații modeste, dar numeroase, vor fi suficiente pentru a ne permite să ne începem munca apostolică, al cărei buget pentru următoarele șase luni este estimat la 4000 de dolari (USD).

Dacă doriți să faceți o donație, vă rugăm să dați click pe această imagine. Veți fi astfel conectați cu site-ul PayPal al organizației non-profit mai sus amintite, unde veți putea interacționa cu sistemul PayPal în orice limbă și veți putea face donații în orice monedă.

btn_donateCC_LG_global

__________________

*  Numele acestei corporații non-profit este “Save Old St. Mary’s, Inc.”, cu cu sediul în Statul Massachusetts; organizația este recunoscută, conform paragrafului 501(c)(3) din Codul Fiscal al SUA, de IRS (Internal Revenue Service). Scopul acestei organizații este acela de a promova Credința Catolică. Contul lor Veri Catholici este dedicat exclusiv sprijinirii activităților religioase și caritabile ale Asociației « Veri Catholici ».

Leave a comment

Filed under Română, Scrisoare către membrii asociației