Category Archives: Română

#ALConf – Conferință internațională în scopul condamnării ‘Amoris Laetitia’: 25 iunie 2016

Sigillum associationis

Un pelerinaj de har și milostivire

Roma, 2 mai 2016 A.D. : Veri Catholici anunță că sâmbătă, 25 iunie, va organiza la Roma o conferință/manifestație menită să condamne documentul papal Amoris laetitia și să solicite, în numele a tot ceea ce este sfânt și adevărat în religia catolică, ca acest document să fie abrogat și ca autorii și susținătorii lui să facă un act public de căință și să remedieze scandalul pe care l-au produs.

Veri Catholici, asociație internațională de credincioși catolici dedicată combaterii erorilor promovate de Cardinalul Kasper, invită credincioșii catolici din întreaga lume să ni se alăture la Roma pentru a condamna documentul Amoris laetitia și numeroasele lui erori, și pentru a cere ca Papa și sfânta ierarhie să revoce acest document și să condamne oficial și canonic erorile pe care le conține.

Conferința se dorește a fi o manifestare universală a Sensus Fidelium al Trupului Mistic al lui Christos. Considerăm că această inițiativă este absolut necesară pentru binele Bisericii și pentru mântuirea sufletelor.

Hashtag-ul oficial al conferinței (Twitter) este #ALConf, iar titlul ei oficial este “Un pelerinaj de har și milostivire”

Notă: Deși participarea este gratuită, costul conferinței este estimat la câteva mii de dolari. PRIN URMARE, cei care sunt în măsură să contribuie la acoperirea acestor cheltuieli sunt rugați să facă o donație, folosindu-se în acest scop de link-ul către contul nostru PayPal, afișat în partea dreaptă a acestei pagini. Mulțumim!

Leave a comment

Filed under Română

Scrisoare către membrii asociației, Vol. I, Nr. 1.

Christ the King

« Învățătorul vostru este unul singur, Cristos »
(Matei 23:10)

Într-un articol publicat recent în La Riscosa Cristiana, referindu-se la cei pe care îi numim în engleză “catolici de cafeterie” – adică cei care decid, după bunul lor plac, ceea ce vor să creadă la un moment dat, dar care, în același timp, insistă să li se spună “catolici” – Dr. Alessandro Gnocchi explica (sublinierile ne aparțin):

ceea ce are loc defapt este un război de proporții nemaîntâlnite între Cristos și anticrist, a cărui miză este însăși supraviețuirea credinței catolice. Repet: ne aflăm în toiul unei lupte pentru supraviețuirea credinței catolice; toate bătăliile care au loc acum pe diverse fronturi, chiar și cele atât de importante ca aceea pentru adevărul moral, nu reprezintă în realitate altceva decât câmpuri de bătălie, într-un război mult mai profund, care are de-a face cu metafizica și religia. Miza principală [a acestui război] este Credința. Dar credința nu poate fi păstrată decât în întregul ei, altfel se pierde. Nu poți păstra doar fragmente, în funcție gusturi sau de ceea ce ne convine.

Acest război dintre Cristos și spiritul anticristului, de care vorbește Sf. Ioan, ucenicul preaiubit, în cartea Apocalipsei, a început odată cu Înălțarea la Cer a lui Isus, care șade de-a dreapta Tatălui. Acesta este războiul a cărui dramă umple paginile cărților de istorie și al cărui rezultat va pecetlui pe veci soarta neamului omenesc. Așa stau lucrurile căci, departe de a fi un simplu filosof sau învățător, Domnul nostru Isus Cristos este Cuvântul Veșnic al Tatălui, care S-a întrupat, într-un anumit moment al istoriei, pentru mântuirea bărbaților, femeilor și copiilor tuturor timpurilor. El este, în Sine, revelația lui Dumnezeu și, astfel, revelația cuvintelor Lui, consemnate cu fidelitate și precizie în Evanghelii; iar învățătura Lui, prezentată fidel de Apostoli și Evagheliști în Noul Testament, stabilește odată pentru totdeauna perimetrul și limitele Credinței Creștine.

Aceasta este ceea ce l-a determinat pe gloriosul Doctor Serafic, Sf. Bonaventura de Bagnoregio să declare, într-o predică pe care a ținut-o cu mai bine de 760 de ani în urmă la Universitatea din Paris, intitulată Christus Unus Omnium Magister, nr. 5:

… întreaga Scriptură autentică și cei care o predică și-au ațintit privirile asupra lui Cristos întrupat, temelia întregii Credințe Creștine, după cum ni se spune în următorul verset din Prima Epistolă Către Corinteni, capitolul 3: După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un arhitect înțelept, eu am pus temelia. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă etc. Căci El este temelia întregii doctrine autentice, fie ea apostolică, fie profetică, atât după legea veche, cât și după legea nouă. De aceea, în capitolul 2, li se spune efesenilor: Ați fost zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. De aici rezultă clar că, în conformitate cu credința, Cristos este Stăpânul cunoștinței, El fiind Calea, conform dublei lui veniri, în spirit și în trup.

Așadar, a te împotrivi fie și câtuși de puțin învățăturii lui Cristos, înseamnă nu numai să încalci Credința Catolică, ci să propui o religie de-a dreptul nouă, care nu-L are pe Cristos nici ca Întemeietor, nici ca Principiu Primordial și nici ca Învățător.

De aceea, noi, membrii Asociației « Veri Catholici », suntem profund însuflețiți și încurajați de cuvintele rostite recent de Episcopul Athanasius Schneider, de chemarea la acțiune pe care acesta o adresa catolicilor de pretutindeni, de a păstra, proteja, apăra și propaga credința veșnică, propovăduită de Domnul nostru Isus Cristos.

Suntem profund însuflețiți de cuvintele Episcopului Schneider, cuvinte care dau glas adevărului învățăturii Unicului și Adevăratului nostru Învățător, Cristos Domnul, Cel care le-a spus Apostolilor și episcopilor sfințiți de ei: Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă! (Luca 10:16); acest adevăr este confirmat de faptul că aceeași Apostoli și episcopi au transmis posterității, în Biserică, aceeași învățătură pe care au primit-o din gura Preasfântului nostru Mântuitor (cf. Corinteni 11:23).

Urmând exemplul Preasfintei Fecioare și cel al primilor ucenici, ne alăturăm și noi, plini de încredere, acelor episcopi care, în ziua de azi, ne transmit aceeași Credință, identică cu cea pe care Apostolii au primit-o din gura eternului Mesia, Isus Cristos. murillo_holy_family700x530De aceea, suntem încrezători că victoria finală în acest război ne va aparține, întocmai cum ne-a promis Domnul nostru Isus Cristos, atunci când ne îndemna: Nu te teme, turmă mică (Luca 12:32), căci Credința voastră a învins lumea (cf. 1 Ioan 5:4). Dar acest război, în plină desfășurare în interiorul Bisericii, nu poate fi câștigat printr-o atitudine pasivă. Căci, după cum lumea nu ar fi putut fi mântuită prin Sacrificiul suprem al lui Cristos pe Cruce fără consimțământul Sfântei Fecioare la Întruparea Lui și fără purtarea ei de grijă, cu ajutorul Sf. Iosif, de-a lungul întregii Lui copilării, nici noi nu putem sta pasivi, “pe tușă”, ci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui, inclusiv prin sacrificiul de sine, la lupta împotriva spiritului anticristului, care și-a descoperit capul în văzul întregii lumi.

Din acest motiv, și deoarece prea mulți sunt catolicii care se mulțumesc să se țină deoparte, care doar stau și se uită cum se derulează ostilitățile, sacrificiile noastre trebuie să fie mai mari decât cele ale catolicilor de rând, dacă vrem să le dăm o mână de ajutor sutelor de milioane de credincioși să se familiarizeze mai bine cu credința veșnică a Bisericii și să dea dovadă de mai mult curaj, atunci când se pune problema apărării ei.

Logo ufficiale.

Logo ufficiale.

Ca asociație, ne asumăm – așa cum reiese din însuși motto-ul nostru – următorul angajament: In testimonium fidei aeternae Christi Domini, adică “Stând mărturie Credinței veșnice a Domnului Cristos“, ceea ce nu este altceva decât un alt fel de a spune în latină, “A da mărturie Credinței veșnice primite de la Cristos“.

În declarația despre misiunea asociației, care apare pe prima pagină a site-ului nostru web, aducem la cunoștința lumii faptul că ne-am luat acest angajament.

Dar angajamentul nostru trebuie transpus în fapte bune. În primul rând, avem aici în vedere acest site web, pagina noastră de Facebook și contul nostru de Twitter, prin intermediul cărora îi informăm pe credincioșii catolici despre existența asociației noastre. În al doilea rând, avem în vedere materialele pe care urmează să le distribuim prin intermediul site-ului nostru web.

Membrii asociației sunt îndemnați călduros să distribuie toate postările noastre, pe Twitter, pe Facebook, precum și pe blogurile lor personale, acestea având drept scop edificarea tuturor. În acest fel, dorim să ne aducem contribuția la întărirea în Credință a catolicilor de pretutindeni și, în același timp, să le oferim tuturor credincioșilor catolici posibilitatea de a ni se alătura în această muncă sfântă.

Sperăm ca modestele noastre strădanii să contribuie în mod semnificativ la lupta pentru credință, prin solicitarea, finanțarea și distribuirea învățăturii clare adunate de la cei mai vrednici membri ai clerului, astfel încât Cristos Domnul să ne dăruiască, prin cuvintele ierarhilor rămași fideli [învățăturii Lui], puterea spirituală de care avem atât de mare nevoie.

Dar realizarea acestui scop presupune disponibilitatea unor resurse financiare. Noul nostru site web a costat circa 300 de dolari (USD), iar logo-ul 50 de dolari (USD). Avem la dispoziție o echipă de traducători devotați, care ne ajută, unii în mod voluntar și gratuit, alții pe bază de comision, să traducem documentele pe care le publicăm pe site-ul nostru. Sperăm să fim în măsură să oferim ajutor financiar unor grupuri locale, care să realizeze înregistrări video și să se ocupe de transcrierea și publicarea unor prelegeri și interviuri ale unor cardinali și episcopi. În plus, am ajuns recent la o înțelegere cu un tânăr și faimos jurnalist catolic, care urmează să realizeze aceste interviuri. Sperăm ca, în următoarele luni, să publicăm pe site-ul nostru web diverse documente utile, atât în format video, cât și text; avem planuri pentru un serial în șapte episoade, fiecare dedicat câte unuia dintre cele șapte Sacramente. Vom prezenta, în fiecare episod, și câte un interviu cu un membru marcant al Sfintei Ierarhii, care să ne îndemne să apreciem și să primim cu toții Sacramentele așa cum se cuvine.

Sperăm ca acești primi pași să contribuie la sporirea numărului de membri ai asociației, lucru care ne va permite să organizăm și să găzduim conferințe, pe diferite continente și în diferite limbi, după cum va facilita și activități de lobby pe lângă membrii Sfintei Ierarhii, menite să-i îndemne să rămână fideli lui Cristos.

Apelăm, așadar, la membrii asociației noastre, să ia în considerare posibilitatea unei donații monetare prin care să sprijine strădaniile noastre. Am ajuns la o înțelegere cu o organizație non-profit din SUA, care este în măsură, cu respectarea deplină a legii, să ne ajute* să primim donații on-line, prin PayPal (și prin cărți de credit). Există opțiunea de a face o donație unică, sau una recurentă, repetată automat o dată pe lună. Chiar și donații modeste, dar numeroase, vor fi suficiente pentru a ne permite să ne începem munca apostolică, al cărei buget pentru următoarele șase luni este estimat la 4000 de dolari (USD).

Dacă doriți să faceți o donație, vă rugăm să dați click pe această imagine. Veți fi astfel conectați cu site-ul PayPal al organizației non-profit mai sus amintite, unde veți putea interacționa cu sistemul PayPal în orice limbă și veți putea face donații în orice monedă.

btn_donateCC_LG_global

__________________

*  Numele acestei corporații non-profit este “Save Old St. Mary’s, Inc.”, cu cu sediul în Statul Massachusetts; organizația este recunoscută, conform paragrafului 501(c)(3) din Codul Fiscal al SUA, de IRS (Internal Revenue Service). Scopul acestei organizații este acela de a promova Credința Catolică. Contul lor Veri Catholici este dedicat exclusiv sprijinirii activităților religioase și caritabile ale Asociației « Veri Catholici ».

Leave a comment

Filed under Română, Scrisoare către membrii asociației

Episcopul Athanasius Schneider: Lupta împotriva noului gnosticism

Bishop-Athanasius-Schneider

Notă Veri Catholici: În cele ce urmează redăm, în traducere proprie în limba română, un articol publicat inițial pe site-ul OnePeterFive.com. Originalul în limba engleză poate fi accesat aici.

+ + +

Nota editorului: În urma publicării interviului Episcopului Schneider cu Polonia Christiana, în care acesta vorbește, în termeni fermi și fără echivoc, despre Sinodul Episcopilor pe tema familiei din 2014, am luat contact cu Excelența Sa, rugându-l să ne ofere câteva sfaturi despre posibilele acțiuni concrete pe care credincioșii catolici le-ar putea întreprinde, în această perioadă de restriște prin care trece Biserica Catolică. Concret, am solicitat sfatul Excelenței Sale despre modul în care credincioșii ar trebui să se opună heterodoxiei și să abordeze erorile (sau, cel puțin, confuzia) care par să emaneze din gura unor prelați care fac parte din cele mai înalte eșaloane ale Bisericii. Cu toată brevitatea lor, sfaturile episcopului sunt foarte bine gândite, iar punerea lor în aplicare presupune o muncă asiduă. La doar opt luni câte ne mai despart de deschiderea lucrărilor următoarei sesiuni a Sinodului, nu ne rămâne deloc timp de pierdut.

 

Tristul adevăr este că, în vremurile noastre, Biserica trece printr-o criză majoră. Dar Dumnezeu este cu noi. M-ați întrebat cum ar putea lupta credincioșii împotriva erorilor care sunt răspândite astăzi în Biserică. Aș dori să vă răspund cu câteva sugestii:

Trebuie să creăm grupuri de adevărați catolici, de învățați, de familii și de membri ai clerului, care să răspândească cu curaj învățătura integrală despre adevărul Bisericii Catolice, cu precădere cea despre familie, despre natura [creației] și despre poruncile lui Dumnezeu.

Pentru a atinge acest țel, trebie să facem uz de toate resursele pe care ni le oferă lumea. Nimic nu ne silește să așteptăm ca mass media să disemineze acest mesaj. Nimic nu ne silește să așteptăm ca fiecare pastor să propovăduisacă de la amvon aceste adevăruri. Trebuie să adoptăm formulele oferite de noile medii [de comunicare], care ne permit să propovăduim Sfânta Evanghelie și învățăturile Sfintei noastre Mame, Biserica. Trebuie să transmitem acest mesaj prin internet, să-l publicăm pe site-urile noastre web, pe blogurile noastre și pe rețelele de socializare.

În același timp, nu trebuie nici să neglijăm să-i abordăm pe frații noștri catolici pe căi tradiționale. Trebuie să organizăm conferințe și simpozioane de nivel academic. Trebuie să ne folosim de acestea pentru a produce publicații, articole și cărți care să servească drept lucrări de referință, precum și pentru a lărgi discuțiile pe aceste teme.

De asemenea, trebuie să înființăm o mișcare a familiilor, a “bisericilor domestice”, care să dea mărturie și să propovăduiască credința integrală și doctrina despre familie, căsătorie și ordinea naturală.

În aceste vremuri periculoase, trebuie să avem curajul să punem în lumină caracterul evident gnostic și revoluționar al “agendei Kasper”, demonstrând în același timp continuitatea doctrinei divine despre căsătorie și modul în care a fost ea transpusă în practică de-a lungul celor două mii de ani de existență a Bisericii. Trebuie să-i inspirăm pe credincioși cu exemplele unor soți sfinți, ale unor familii sfinte și cu cele ale unor copii și adolescenți sfinți. Pe de o parte, trebuie să demonstrăm frumusețea căsătoriei, a vieții de familie și a vieții de celibatar în castitate și fidelitate. Pe de altă parte, trebuie să subliniem evidenta urâțenie, nefericire și schizofrenie a vieții trăite contrar ordinii stabilite de Dumnezeu.

Pentru a le putea da speranță celor care întâmpină dificultăți, este important să oferim exemplele unor catolici smeriți, din trecut și din prezent. Exemplul unora care s-au căit și care au abandonat o viață de adulter, divorț, sau sodomie.

Pentru a aborda erorile actualmente în curs de răspândire în Biserică, adevărații soți, adevăratele familii și persoane celibatare trebuie să-i scrie Papei, să le scrie episcopilor lor și să scrie Dicasteriilor competente ale Curiei Romane, aducându-le la cunoștință declarațiile eretice, semi-eretice sau gnostice venite din partea unor clerici, precum și desfășurarea unor manifestări care se încadrează pe această linie, organizate de membri ai clerului sau de grupuri de clerici.

Toate cele de mai sus reprezintă mijloace de educație și formare. Dar lupta în care ne-am angajat nu este îndreptată doar împotriva ignoranței, ci împotriva stăpânirilor și puterilor. Nu putem fi victorioși în lipsa unei rețele internaționale de rugăciune, al cărei scop este acela de organiza adorații euharistice, pelerinaje, Sfinte Liturghii solemne, procesiuni de mijlocire și de penitență, cu teme ca “Sfințenia familiei și căsătoriei”, “Chemarea la castitate”, “Frumusețea și fericirea unei vieți caste”, “Imitațiunea lui Cristos în viața de familie” și “Ispășirea păcatelor împotriva familiei și căsătoriei”.

Dar, poate mai mult decât orice, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu cu fervoare, pentru ca El să-i dăruiască Bisericii Lui episcopi și Papi sfinți. O astfel de rugăciune ar trebui spusă mai ales de către copii, căci nicio altă rugăciune nu penetrează cerul ca rugăciunea celor nevinovați.

 

Leave a comment

Filed under Română

« Veri Catholici »: O nouă asociație internațională

Cine sunt « Veri Catholici »?

Romainia« Veri Catholici » – “Adevărații Catolici” în latină – este numele oficial al unei asociații catolice internaționale, ai cărei membri s-au hotărât să dea curs apelului Excelenței Sale, Episcopul Athanasius Schneider, de a păstra credința veșnică primită de la Domnul nostru Isus Cristos, așa cum a fost ea transmisă de-a lungul secolelor, din generație în generație, de către Biserica Catolică.

Suntem animați de un devotament plin de zel pentru doctrina revelată de Sf. Paul, Apostolul gentililor, în Prima sa Epistolă către Corinteni (11:26–27):

26 Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni.

27 Astfel, cine mănâncă pâinea și bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului.

(traducere preluată de pe bibliacatolica.ro)

Cuvintele Sfântului Apostol Paul dau glas întregii credințe a Unicei și Adevăratei Biserici a lui Cristos, în sensul că ele reafirmă credința în Preasfântul Sacrament al Altarului, precum și faptul că recepția Sfintei Împărtășanii este rezervată cu strictețe doar celor care se află într-o stare de conformitate morală cu Cristos Domnul.

Iată adevărata Credință a Unicei, Sfintei, Catolicei și Apostolicei Biserici, întemeiată de Cristos în istorie și mereu credincioasă, de-a lungul vremii, Magisteriului Cuvântului Întrupat, al Fiului lui Dumnezeu: Credința unește adeziunea intelectului la toate adevărurile revelate de Cristos, Sfinții Apostoli și Prooroci, cu respingerea tuturor păcatelor și viciilor, în special a celor care se opun decenței, castității și purității.

Membrii Asociației își profesează public adeziunea la esența și spiritul asociației și, pe cât le stă în putință, colaborează la promovarea scopurilor acesteia.

VERI-LOGO-FILESToți catolicii care împărtășesc aceste idealuri pot deveni membri ai acestei Asociații, făcând o profesiune publică corespunzătoare. În plus, cei care sunt activi pe rețelele de socializare se angajează să afișeze pe site-urile lor web logo-ul asociației, alături de un link care trimite la blogul acesteia.

Asociația își propune să promoveze aceste scopuri atât prin sponsorizarea de conferințe, cât și prin distribuirea de informații, într-o varietate de formate, prin intermediul site-ului nostru web, sperând să poată contribui astfel la întărirea credinței celorlalți catolici, fie ei membri ai clerului sau al ordinelor călugărești, fie laici.

Leave a comment

Filed under Română