Category Archives: Polski

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję celem zanegowania „Amoris Laetitia”

Sigillum associationis

Sigillum associationis

Veri Catholici, międzynarodowe stowarzyszenie katolików poświęcone przeciwstawianiu się błędom promowanym przez Kardynała Kaspera, apeluje do wszystkich katolików na świecie aby dołączyli do nas w Rzymie celem potępienia dokumentu „Amoris Laetitia” i błędów w nim zawartych. Kolejnym krokiem będzie domaganie się od papieża i Świętej Hierarchii wycofania dokumentu oraz formalne i kanoniczne potępienie błędów.

Pragniemy, aby ta konferencja była odzwierciedleniem jedności uniwersalnego i prawdziwego Sensus Fidelium z mistycznym Ciałem Chrystusa. Uważamy, że podjęcie tej inicjatywy jest absolutnie konieczne do dla dobra Świętej Matki – Kościoła i zbawienia dusz.

Jeśli Państwo chcieliby dołączyć do tej inicjatywy to proszę o pozostawienie komentarza poniżej. W najbliższych dniach będziemy ogłaszać więcej informacji o dacie konferencji, organizacjach

i wystąpieniach.

Zapraszamy do wystąpień autorów opracowań krytycznych wobec dokumentu „Amoris Laetitia”,

którzy uważają ten dokument za błędny i niebezpieczny dla wiary i jedności Kościoła. Proszę o skontaktowanie się z komitetem koordynującym pod adresem: veri.catholici@gmail.com

Oficjalny Hashtage na Twitter tej konferencji to: #ALConf

Organizacja konferencji będzie kosztować kilka tysięcy dolarów. Jeśli możesz nam pomóc, to prosimy o przekazanie darowizny za pomocą PayPal klikając odnośnik po prawej stronie. Dziękujemy.

Leave a comment

Filed under Polski

List do naszych członków: Vol. 1, N° 1.

Christ the King

« Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. »
(Mt 23,10)

W języku angielskim powiedzenie, “kafeteryjni katolicy” – określa tych, którzy przebierają i wybierają, to w co chcą wierzyć w danej chwili, uzurpując sobie prawo do określania się mianem ”katolików” – wyjaśnił dr Alessandro Gnocchi, w swoim ostatnim artykule w La Riscossa Cristiana (pogrubienie dodane przez nas):

(…) to co naprawdę się dzieje to wojna między Chrystusem a antychrystem na niespotykaną dotąd skalę, w której stawką jest przetrwanie wiary katolickiej. Powtarzam: jesteśmy w trakcie walki o ocalenie wiary katolickiej i wszystkie bitwy toczone na różnych frontach, nawet tak ważne jak o prawdę moralną, są jedynie konfrontacją na przed polu w wojnie o znacznie głębszym wymiarze, która angażuje metafizykę i religię. Najważniejszą rzeczą w rozgrywce jest wiara. Jeśli wiara nie zostanie dochowana w całości    i nienaruszona, to zostanie utracona. Nie można zachować tylko jakiejś cząstki wiary według własnego gustu lub doraźnej korzyści.

Ta wojna pomiędzy Chrystusem i duchem antychrysta, o której umiłowany uczeń, św. Jan, pisał w Księdze Apokalipsy, została wypowiedziana już od Wniebowstąpienia Pańskiego po którym Chrystus zasiadł na tronie po prawicy Boga Ojca. To jest wojna, której dramat wypełnia karty historii, a od której wyniku będzie zależało wieczne przeznaczenie ludzkości. Jest tak dlatego ponieważ Nasz Pan Jezus Chrystus nie jest zwykłym filozofem lub nauczycielem, lecz On jest odwiecznym Słowem Ojca, Wcielonego w czasie dla zbawienia mężczyzn, kobiet i dzieci wszystkich czasów. On jest sam w Sobie objawieniem Boga i Jego słowa, wiernie i dokładnie odnotowanego w Ewangelii i Jego nauczaniu, wyłożonym wiernie przez Apostołów i Ewangelistów w Nowym Testamencie, co ustanowiło na zawsze granice  i ograniczenia wiary chrześcijańskiej.

Z tego powodu, sławetny Doktor Seraficki, Św. Bonawentura z Bagnoregio, w swoim kazaniu, Christus Unusa Omnium Magistra, n. 5, wygłoszonym na Uniwersytecie w Paryżu ponad 760 lat temu, oznajmił:

… całe autentyczne Pismo Święte i jego kaznodzieje są wpatrzeni w Chrystusa przychodzącego w ciele, jako fundamentu całej wiary chrześcijańskiej, zgodnie z wersetem z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdziału 3: 10 Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony itp. Tak więc On jest fundamentem całej autentycznej doktryny przekazanej przez apostołów i proroków, według obydwu praw, nowego i starego. Na dowód powyższego (jest napisane) do Efezjan, w rozdziale 2: …Jesteście … zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 Należy jasno stwierdzić, Chrystus jest Panem poznania według Wiary, i to w takiej mierze On jest Drogą, w jakiej dokonuje się Jego przyjście w dwojakim wymiarze, w duchu i w ciele.

Sprzeciwianie się nauczaniu Chrystusa w czymkolwiek, jest niczym innym jak naruszeniem wiary katolickiej celem narzucania całkowicie nowej religii, która nie posiada Jezusa Chrystusa jako swego Założyciela, Najwyższego Prawodawcy i Nauczyciela.

Z tego powodu, my członkowie Stowarzyszenia «Veri Catholici» poczuwamy się jeszcze bardziej zachęceni i zainspirowani ostatnimi słowami Biskupa Athanasiusa Schneidera, który wezwał katolików na całym świecie do działania w celu: zachowania, ochrony, obrony i propagowania odwiecznej wiary nauczanej przez Naszego Pana.

Otrzymujemy tak silną inspirację ze słów Biskupa Schneidera ponieważ są prawdziwym przekazem nauczania o Naszym Jedynym i Prawdziwym Mistrzu, Chrystusie Panu. Powiedział On do Apostołów i do Biskupów, którzy mają ręce konsekrowane: Kto was słucha, Mnie słucha! (Łk 10, 16): powiedzenie potwierdzane każdorazowo kiedy Ci sami Apostołowie i Biskupi przekazują to samo nauczanie w Kościele z pokolenia na pokolenie, które otrzymali od Naszego Najświętszego Zbawiciela (por 1 Kor 11,23).

Za przykładem naszej Najświętszej Matki Bożej i pierwszych uczniów stajemy z wielką odwagą po stronie tych Biskupów, którzy przekazują nam dzisiaj tą samą identyczną Wiarę, a którą Apostołowie otrzymali z ust Odwiecznego Mesjasza – Jezusa Chrystusa. murillo_holy_family700x530Z tego powodu, mamy pewność ostatecznego zwycięstwa w wojnie w zasięgu ręki, zgodnie z obietnicą daną nam przez Pana którą On sam wypowiedział, Nie bój się, mała trzódko, (Łk 12,32), ponieważ Twoja Wiara zwycięży świat. (por 1 J 5, 4). Jednakże owa wojna, obecnie już wewnątrz samego Kościoła, nie może być wygrana poprzez postawę bierności. Gwoli sprawiedliwości świat nigdy nie został by odkupiony przez doskonałą Ofiarę Chrystusa na Krzyżu, gdyby nasza Najświętsza Matka Boża nie wyraziła zgody na Jego Wcielenie i z pomocą św. Józefa opiekowała się Nim podczas Jego ziemskiego dzieciństwa, tak my tym bardziej dzisiaj nie możemy przyjąć postawy biernego widza. Lecz musimy zrobić wszystko, aby dążyć do szczytowego poświęcania się celem walki z duchem antychrysta, który wynurza swoja głowę na oczach całego świata.

Z tego względu, a szczególnie dlatego że zbyt wielu katolików zadawala się pozostawaniem na uboczu i oglądaniu rozwijającej się walki, to my musimy dokonać większych poświęceń aniżeli zwyczajni katolicy. W taki oto sposób pomożemy ogromnej liczbie setkom milionów braci w wierze rozumieć jaśniej i dodać im więcej odwagi w obronie odwiecznej wiary Kościoła.

Sigillum associationis

Sigillum associationis

My, jako stowarzyszenie, czynimy zobowiązanie w naszym motto: In testimonium fidei aeternae Christ Domini, czyli “W świadectwie do odwiecznej wiary Chrystusa Pana“, co po łacinie określa sposób działania poprzez, Dawanie świadectwa Wiary odwiecznie nauczanej przez Chrystusa.

To zobowiązanie jest określone w naszej deklaracji misji, o której można przeczytać na naszej stronie internetowej w ośmiu językach.

Ale musimy wcielić to zobowiązanie w dobre czyny. Po pierwsze poprzez pracę na naszej stronie internetowej, na stronie Facebooka oraz na koncie Twittera dzięki czemu stajemy się bardziej rozpoznawalni dla innych katolików. Po drugie poprzez publikację treści, które będziemy rozprowadzać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zachęcamy naszych członków do dzielenia się naszymi wszystkimi publikacjami za pośrednictwem Twittera i Facebooka oraz ich własnych blogów, ponieważ służą one dla zbudowania wszystkich. W ten sposób, katolicy na całym świecie zostaną wzmocnieni w wierze i otrzymają możliwość przyłączenia się do nas we wspólnej świętej pracy.

Proponujemy wniesienie istotnego lecz niewielkiego wkładu w walkę o wiarę, poprzez kwestowanie i finansowanie oraz rozpowszechnianie jasnego nauczania najlepszych kaznodziei, abyśmy poprzez ich zawsze wierne głosy mogli otrzymać siłę duchową od Pana Naszego Chrystusa.

Realizowanie powyższego celu wymaga wsparcia finansowego. Nasza nowa strona internetowa kosztowała około 300 USD, nasze logo 50 USD. Mamy zespół zaangażowanych tłumaczy, którzy pomagają nam dobroczynnie lub za symboliczną opłatą w tłumaczeniu dokumentów dla naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości pomożemy lokalnym grupom w realizacji nagrania materiałów wideo i ich transkrypcji oraz publikacji rozmów i wywiadów z Kardynałami i Biskupami. Obecnie zostało zawarte porozumienie z utalentowanym i znanym katolickim dziennikarzem celem przeprowadzania tychże wywiadów. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli publikować filmy i dokumenty tekstowe na naszej stronie internetowej. Planujemy realizację serii siedmiu odcinków o siedmiu Sakramentach Świętych, w których opublikujemy siedem wywiadów z prominentnymi członkami świętej Hierarchii, aby usilnie zachęcić nas wszystkich do godnego i właściwego poszanowania oraz przyjmowania Sakramentów Świętych.

Nasza organizacja ma nadzieję, że podjęcie tych wstępnych działań pozwoli nam pozyskać odpowiednią liczbę członków co umożliwi organizowanie i przeprowadzanie konferencji na różnych kontynentach i w różnych językach., a także wpływanie na członków hierarchii kościelnej poprzez wspieranie ich w pozostawaniu wiernymi Chrystusowi.

Z tego powodu zwracamy się do naszych członków aby rozważyli ofiarowanie datków celem wsparcia naszych wysiłków poprzez darowiznę pieniężną. W tym celu porozumieliśmy się z amerykańską organizacją non-profit, która zgodnie z prawem może nam pomóc*, w celu przyjmowania darowizn za pośrednictwem systemu PayPal (i kart kredytowych) w internecie. Można dokonać jednorazowej wpłaty lub założyć zlecenie stałe, wpłaty co miesiąc. Nawet niewielki datek, ale od wielu członków, będzie wystarczającym aby wspomóc nas celem rozpoczęcia naszej pracy apostolskiej, której szacunkowy budżet będzie opiewał na kwotę w wysokości 4000 dolarów USD w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

W celu dokonania wpłaty prosimy kliknąć w poniższy obrazek. Następnie strona twojej przeglądarki ulegnie przekierowaniu do strony PayPal na której znajduje się organizacja    non-profit w Ameryce, gdzie interaktywnie można rozpocząć płatność w systemie PayPal poprzez wybór dowolnej waluty i języka.

btn_donateCC_LG_global

____________________

* Organizacja o non-profit o nazwie ” Save Old St. Mary’s, Inc.”; z siedzibą w Massachusetts zatwierdzona na mocy paragrafu 501 (c) (3) kodeksu Izby Skarbowej (IRS), której misją jest promowanie wiary katolickiej. Fundusz organizacji: Fundusz Veri Catholici jest przeznaczony wyłącznie na dzieła religijne i działalność charytatywną Stowarzyszenia Veri Catholici.

Leave a comment

Filed under List do naszych członków, Polski

Biskup Athanasius Schneider: Walka z Nowym Gnostycyzmem

Bishop-Athanasius-Schneider

Od redakcji VeriCatholici.org Następujący artykuł jest własnym tłumaczeniem artykułu opublikowanego przez wydawcę OnePeterFive.com, wraz z całą zawartością. Oryginał w języku angielskim znajduje się pod tym odnośnikiem.

+ + +

Przypis redakcji: Po jego zdecydowanych słowach w wywiadzie udzielonym Polonia Christiana nawiązującego do pierwszej części Nadzwyczajnego Synodu na temat małżeństwa i rodziny, postanowiliśmy zasięgnąć porady Biskupa Athanasiusa Schneidera na temat konkretnych działań jakie katolicy mogą podjąć w czasie zamieszania w Kościele. W szczególności poprosiliśmy o radę jak wierni mogą przeciwdziałać heterodoksji i przeciwstawić się błędom (a przynajmniej niejasnościom), które wydają się być wprowadzane przez najwyższych dostojników Kościoła. Choć jego wskazówki są krótkie, to jednak głęboko przemyślane, i wytyczają nam dużo zadań jakie są do wykonania. W związku ze zbliżającym się synodem za niecałe osiem miesięcy, nie możemy trwonić więcej czasu.

 

To smutna prawda, że ​​jesteśmy w czasie wielkiego kryzysu w Kościele. Bóg jednak jest z nami. Zapytano mnie, co mogą zrobić wierni, aby zwalczać błędy rozpowszechniane w Kościele. Chciałbym odpowiedzieć podając następujące sugestie:

Musimy tworzyć grupy prawdziwych katolików pośród uczonych, rodzin i duchownych, którzy będą rozpowszechniać odważnie pełną prawdę katolicką, zwłaszcza o nauczaniu Kościoła na temat rodziny, porządku naturalnego i przykazań Bożych.

Aby osiągnąć powyższy cel musimy korzystać z wszystkich zasobów, które oferuje nam współczesny świat. Nie popadajmy w bezczynność, oczekując, że media rozpowszechnią wiadomości za nas. Nie oczekujmy aby każdy ks. proboszcz głosił je z ambony. Powinniśmy opanować korzystanie z nowych form mediów, które umożliwią nam przekazywanie Ewangelii i nauczania naszej Świętej Matki – Kościoła. Powinniśmy szerzyć nasze orędzie w Internecie poprzez publikowanie go na stronach internetowych, blogach i mediach społecznościowych.

Ponadto, nie możemy zapominać o współpracy z naszymi braćmi katolikami angażując się w bardziej tradycyjne sposoby przekazu. Powinniśmy organizować konferencje i sympozja na poziomie naukowym oraz na podstawie ich treści wydawać publikacje, dokumenty i książki, które będą punktem odniesienia dla poszerzenia naszej dyskusji.

Powinniśmy również utworzyć ruch rodzin katolickich, “domowych kościołów”, celem dawania świadectwa, obrony i głoszenia integralnej wiary i nauczania o rodzinie, małżeństwie i porządku naturalnym.

W tym niebezpiecznym dla nas czasie , musimy być odważni w demaskowaniu prawdziwie gnostyckiego i rewolucyjnego charakteru “planu Kaspera”, poprzez wykazywanie ciągłości doktryny Bożej o małżeństwie w nauczaniu i praktyce w ciągu dwóch tysięcy lat historii naszego Kościoła. Powinniśmy zainspirować wiernych przykładem świętych małżonków, rodzin, dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności należy pokazać prawdziwe piękno powołania do życia w małżeństwie, rodzinie, a w drugiej do życia w stanie bezżennym w czystości i wierności. Z drugiej strony, musimy wykazywać zewnętrzną brzydotę, brak prawdziwego szczęścia i schizofrenię w życiu godzącym w naturalny porządek ustanowiony przez Boga.

Aby dać nadzieję tym, którzy przeżywają trudności, ważne jest abyśmy ukazywali przykłady katolików pokutujących z czasów przeszłych i teraźniejszych. Tych którzy porzucili życie w grzechu cudzołóstwa, rozwodu, lub sodomii.

Aby przeciwstawić się błędom obecnie rozpowszechnianym, prawowici małżonkowie katoliccy, rodziny i osoby samotne powinny pisać do papieża, do biskupów i do właściwych dykasterii Kurii Rzymskiej, celem denuncjacji heretyckich, bliskich herezji i gnostyckich poglądów osób duchownych i wydarzeń promowanych przez osoby duchowne lub wspólnoty według wspomnianej agendy.

Powyższe środki służą nauczaniu i formacji. Jednak walka, którą toczymy jest z czymś więcej aniżeli tylko z ignorancją. Jest to walka przeciw zwierzchnością i władzom. Nie odniesiemy sukcesu jeśli nie zorganizujemy wielkiej narodowej i międzynarodowej sieci modlitewnej poprzez adorację eucharystyczną, pielgrzymki, uroczyste Msze Święte, błagalne i pokutne procesje z motywami przewodnimi, takimi jak “Świętość rodziny i małżeństwa”, “Powołanie do czystości”, “Piękno i szczęście życia w czystości”, “O naśladowaniu Chrystusa w życiu rodzinnym” i “Ekspiacja za grzechy przeciwko rodzinie i małżeństwu.”

Może najbardziej podstawowym obowiązkiem jest oddanie się przez nas żarliwej modlitwie, aby Bóg dał swemu Kościołowi świętych biskupów i świętych papieży. Taka modlitwa powinna być praktykowana zwłaszcza przez dzieci, ponieważ modlitwa niewinnych przenika niebiosa, jak żadna inna.

Leave a comment

Filed under Polski

«Veri Catholici»: Nowe Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie

Czym jest «Veri Catholici»?

Poland«Veri Catholici », co oznacza po łacinie “Prawdziwi Katolicy”, jest nazwą własną międzynarodowego stowarzyszenia katolików, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na wezwanie Najczcigodniejszego Księdza Biskupa Athanasiusa Schneidera do zachowania odwiecznej Wiary nauczanej przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którą przekazywano w Kościele katolickim w ciągu wieków.

Jesteśmy gorliwie oddani obronie doktryny objawionej przez Boga za pośrednictwem św. Pawła, Apostoła Pogan, Pierwszy List do Koryntian, rozdział 11, wersety 26-27, którą jest:

26: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

27: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

(Tłumaczenie z tekstów Wulgaty.)

To słowa, w których jest wyrażona cała wiara w Jeden i Prawdziwy Kościół Chrystusowy w takiej mierze, w jakiej realna obecność Ciała Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza jest potwierdzona i przystępowanie do Niego jest obwarowane spełnieniem przez przyjmującego koniecznego warunku posiadania dyspozycji moralnej do przyjęcia Chrystusa Naszego Pana.

Oto prawdziwa Wiara Jednego Świętego i Apostolskiego Kościoła, założonego przez historyczną postać Chrystusa i wiernych w ciągu wszystkich wieków, w Magisterium o Słowie Wcielonym, Syna Bożego: Wiara, która łączy zgodność intelektu z wszystkimi prawdami objawionymi przez Chrystusa, Apostołów i Proroków wraz z odrzuceniem wszystkich grzechów i występków, w szczególności przeciw skromności, dziewictwu i czystości, poprzez praktykowanie pokuty.

Członkowie Stowarzyszenia publicznie dają wyraz osobistego przywiązania do istoty i ducha Stowarzyszenia i na miarę swoich możliwości wzajemnie współpracują w promowaniu celów.

Nasze Oficjalne Logo

Nasze Oficjalne Logo

Wszyscy katolicy mogą dołączyć do Stowarzyszenia jako jego członkowie, gdy dobrowolnie podzielają te cele poprzez powszechne utożsamianie się z nimi oraz zamieszczanie logo Stowarzyszenia z odnośnikiem do jego oficjalnego blogu, w przypadku posiadania mediów społecznościowych.

Cele Stowarzyszenia będą promowane przez sponsorowanie konferencji i rozpowszechnianie informacji w różnych formatach przez stronę internetową naszego Stowarzyszenia, by wzmocnić w wierze współbraci katolików, członków kleru, duchownych lub świeckich.

Leave a comment

Filed under Polski