Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję celem zanegowania „Amoris Laetitia”

Sigillum associationis

Sigillum associationis

Veri Catholici, międzynarodowe stowarzyszenie katolików poświęcone przeciwstawianiu się błędom promowanym przez Kardynała Kaspera, apeluje do wszystkich katolików na świecie aby dołączyli do nas w Rzymie celem potępienia dokumentu „Amoris Laetitia” i błędów w nim zawartych. Kolejnym krokiem będzie domaganie się od papieża i Świętej Hierarchii wycofania dokumentu oraz formalne i kanoniczne potępienie błędów.

Pragniemy, aby ta konferencja była odzwierciedleniem jedności uniwersalnego i prawdziwego Sensus Fidelium z mistycznym Ciałem Chrystusa. Uważamy, że podjęcie tej inicjatywy jest absolutnie konieczne do dla dobra Świętej Matki – Kościoła i zbawienia dusz.

Jeśli Państwo chcieliby dołączyć do tej inicjatywy to proszę o pozostawienie komentarza poniżej. W najbliższych dniach będziemy ogłaszać więcej informacji o dacie konferencji, organizacjach

i wystąpieniach.

Zapraszamy do wystąpień autorów opracowań krytycznych wobec dokumentu „Amoris Laetitia”,

którzy uważają ten dokument za błędny i niebezpieczny dla wiary i jedności Kościoła. Proszę o skontaktowanie się z komitetem koordynującym pod adresem: veri.catholici@gmail.com

Oficjalny Hashtage na Twitter tej konferencji to: #ALConf

Organizacja konferencji będzie kosztować kilka tysięcy dolarów. Jeśli możesz nam pomóc, to prosimy o przekazanie darowizny za pomocą PayPal klikając odnośnik po prawej stronie. Dziękujemy.

Leave a comment

Filed under Polski

If you are a true Catholic, leave a message to encourage to virtue...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.