Monthly Archives: March 2015

List do naszych członków: Vol. 1, N° 1.

Christ the King

« Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. »
(Mt 23,10)

W języku angielskim powiedzenie, “kafeteryjni katolicy” – określa tych, którzy przebierają i wybierają, to w co chcą wierzyć w danej chwili, uzurpując sobie prawo do określania się mianem ”katolików” – wyjaśnił dr Alessandro Gnocchi, w swoim ostatnim artykule w La Riscossa Cristiana (pogrubienie dodane przez nas):

(…) to co naprawdę się dzieje to wojna między Chrystusem a antychrystem na niespotykaną dotąd skalę, w której stawką jest przetrwanie wiary katolickiej. Powtarzam: jesteśmy w trakcie walki o ocalenie wiary katolickiej i wszystkie bitwy toczone na różnych frontach, nawet tak ważne jak o prawdę moralną, są jedynie konfrontacją na przed polu w wojnie o znacznie głębszym wymiarze, która angażuje metafizykę i religię. Najważniejszą rzeczą w rozgrywce jest wiara. Jeśli wiara nie zostanie dochowana w całości    i nienaruszona, to zostanie utracona. Nie można zachować tylko jakiejś cząstki wiary według własnego gustu lub doraźnej korzyści.

Ta wojna pomiędzy Chrystusem i duchem antychrysta, o której umiłowany uczeń, św. Jan, pisał w Księdze Apokalipsy, została wypowiedziana już od Wniebowstąpienia Pańskiego po którym Chrystus zasiadł na tronie po prawicy Boga Ojca. To jest wojna, której dramat wypełnia karty historii, a od której wyniku będzie zależało wieczne przeznaczenie ludzkości. Jest tak dlatego ponieważ Nasz Pan Jezus Chrystus nie jest zwykłym filozofem lub nauczycielem, lecz On jest odwiecznym Słowem Ojca, Wcielonego w czasie dla zbawienia mężczyzn, kobiet i dzieci wszystkich czasów. On jest sam w Sobie objawieniem Boga i Jego słowa, wiernie i dokładnie odnotowanego w Ewangelii i Jego nauczaniu, wyłożonym wiernie przez Apostołów i Ewangelistów w Nowym Testamencie, co ustanowiło na zawsze granice  i ograniczenia wiary chrześcijańskiej.

Z tego powodu, sławetny Doktor Seraficki, Św. Bonawentura z Bagnoregio, w swoim kazaniu, Christus Unusa Omnium Magistra, n. 5, wygłoszonym na Uniwersytecie w Paryżu ponad 760 lat temu, oznajmił:

… całe autentyczne Pismo Święte i jego kaznodzieje są wpatrzeni w Chrystusa przychodzącego w ciele, jako fundamentu całej wiary chrześcijańskiej, zgodnie z wersetem z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdziału 3: 10 Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony itp. Tak więc On jest fundamentem całej autentycznej doktryny przekazanej przez apostołów i proroków, według obydwu praw, nowego i starego. Na dowód powyższego (jest napisane) do Efezjan, w rozdziale 2: …Jesteście … zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 Należy jasno stwierdzić, Chrystus jest Panem poznania według Wiary, i to w takiej mierze On jest Drogą, w jakiej dokonuje się Jego przyjście w dwojakim wymiarze, w duchu i w ciele.

Sprzeciwianie się nauczaniu Chrystusa w czymkolwiek, jest niczym innym jak naruszeniem wiary katolickiej celem narzucania całkowicie nowej religii, która nie posiada Jezusa Chrystusa jako swego Założyciela, Najwyższego Prawodawcy i Nauczyciela.

Z tego powodu, my członkowie Stowarzyszenia «Veri Catholici» poczuwamy się jeszcze bardziej zachęceni i zainspirowani ostatnimi słowami Biskupa Athanasiusa Schneidera, który wezwał katolików na całym świecie do działania w celu: zachowania, ochrony, obrony i propagowania odwiecznej wiary nauczanej przez Naszego Pana.

Otrzymujemy tak silną inspirację ze słów Biskupa Schneidera ponieważ są prawdziwym przekazem nauczania o Naszym Jedynym i Prawdziwym Mistrzu, Chrystusie Panu. Powiedział On do Apostołów i do Biskupów, którzy mają ręce konsekrowane: Kto was słucha, Mnie słucha! (Łk 10, 16): powiedzenie potwierdzane każdorazowo kiedy Ci sami Apostołowie i Biskupi przekazują to samo nauczanie w Kościele z pokolenia na pokolenie, które otrzymali od Naszego Najświętszego Zbawiciela (por 1 Kor 11,23).

Za przykładem naszej Najświętszej Matki Bożej i pierwszych uczniów stajemy z wielką odwagą po stronie tych Biskupów, którzy przekazują nam dzisiaj tą samą identyczną Wiarę, a którą Apostołowie otrzymali z ust Odwiecznego Mesjasza – Jezusa Chrystusa. murillo_holy_family700x530Z tego powodu, mamy pewność ostatecznego zwycięstwa w wojnie w zasięgu ręki, zgodnie z obietnicą daną nam przez Pana którą On sam wypowiedział, Nie bój się, mała trzódko, (Łk 12,32), ponieważ Twoja Wiara zwycięży świat. (por 1 J 5, 4). Jednakże owa wojna, obecnie już wewnątrz samego Kościoła, nie może być wygrana poprzez postawę bierności. Gwoli sprawiedliwości świat nigdy nie został by odkupiony przez doskonałą Ofiarę Chrystusa na Krzyżu, gdyby nasza Najświętsza Matka Boża nie wyraziła zgody na Jego Wcielenie i z pomocą św. Józefa opiekowała się Nim podczas Jego ziemskiego dzieciństwa, tak my tym bardziej dzisiaj nie możemy przyjąć postawy biernego widza. Lecz musimy zrobić wszystko, aby dążyć do szczytowego poświęcania się celem walki z duchem antychrysta, który wynurza swoja głowę na oczach całego świata.

Z tego względu, a szczególnie dlatego że zbyt wielu katolików zadawala się pozostawaniem na uboczu i oglądaniu rozwijającej się walki, to my musimy dokonać większych poświęceń aniżeli zwyczajni katolicy. W taki oto sposób pomożemy ogromnej liczbie setkom milionów braci w wierze rozumieć jaśniej i dodać im więcej odwagi w obronie odwiecznej wiary Kościoła.

Sigillum associationis

Sigillum associationis

My, jako stowarzyszenie, czynimy zobowiązanie w naszym motto: In testimonium fidei aeternae Christ Domini, czyli “W świadectwie do odwiecznej wiary Chrystusa Pana“, co po łacinie określa sposób działania poprzez, Dawanie świadectwa Wiary odwiecznie nauczanej przez Chrystusa.

To zobowiązanie jest określone w naszej deklaracji misji, o której można przeczytać na naszej stronie internetowej w ośmiu językach.

Ale musimy wcielić to zobowiązanie w dobre czyny. Po pierwsze poprzez pracę na naszej stronie internetowej, na stronie Facebooka oraz na koncie Twittera dzięki czemu stajemy się bardziej rozpoznawalni dla innych katolików. Po drugie poprzez publikację treści, które będziemy rozprowadzać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zachęcamy naszych członków do dzielenia się naszymi wszystkimi publikacjami za pośrednictwem Twittera i Facebooka oraz ich własnych blogów, ponieważ służą one dla zbudowania wszystkich. W ten sposób, katolicy na całym świecie zostaną wzmocnieni w wierze i otrzymają możliwość przyłączenia się do nas we wspólnej świętej pracy.

Proponujemy wniesienie istotnego lecz niewielkiego wkładu w walkę o wiarę, poprzez kwestowanie i finansowanie oraz rozpowszechnianie jasnego nauczania najlepszych kaznodziei, abyśmy poprzez ich zawsze wierne głosy mogli otrzymać siłę duchową od Pana Naszego Chrystusa.

Realizowanie powyższego celu wymaga wsparcia finansowego. Nasza nowa strona internetowa kosztowała około 300 USD, nasze logo 50 USD. Mamy zespół zaangażowanych tłumaczy, którzy pomagają nam dobroczynnie lub za symboliczną opłatą w tłumaczeniu dokumentów dla naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości pomożemy lokalnym grupom w realizacji nagrania materiałów wideo i ich transkrypcji oraz publikacji rozmów i wywiadów z Kardynałami i Biskupami. Obecnie zostało zawarte porozumienie z utalentowanym i znanym katolickim dziennikarzem celem przeprowadzania tychże wywiadów. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli publikować filmy i dokumenty tekstowe na naszej stronie internetowej. Planujemy realizację serii siedmiu odcinków o siedmiu Sakramentach Świętych, w których opublikujemy siedem wywiadów z prominentnymi członkami świętej Hierarchii, aby usilnie zachęcić nas wszystkich do godnego i właściwego poszanowania oraz przyjmowania Sakramentów Świętych.

Nasza organizacja ma nadzieję, że podjęcie tych wstępnych działań pozwoli nam pozyskać odpowiednią liczbę członków co umożliwi organizowanie i przeprowadzanie konferencji na różnych kontynentach i w różnych językach., a także wpływanie na członków hierarchii kościelnej poprzez wspieranie ich w pozostawaniu wiernymi Chrystusowi.

Z tego powodu zwracamy się do naszych członków aby rozważyli ofiarowanie datków celem wsparcia naszych wysiłków poprzez darowiznę pieniężną. W tym celu porozumieliśmy się z amerykańską organizacją non-profit, która zgodnie z prawem może nam pomóc*, w celu przyjmowania darowizn za pośrednictwem systemu PayPal (i kart kredytowych) w internecie. Można dokonać jednorazowej wpłaty lub założyć zlecenie stałe, wpłaty co miesiąc. Nawet niewielki datek, ale od wielu członków, będzie wystarczającym aby wspomóc nas celem rozpoczęcia naszej pracy apostolskiej, której szacunkowy budżet będzie opiewał na kwotę w wysokości 4000 dolarów USD w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

W celu dokonania wpłaty prosimy kliknąć w poniższy obrazek. Następnie strona twojej przeglądarki ulegnie przekierowaniu do strony PayPal na której znajduje się organizacja    non-profit w Ameryce, gdzie interaktywnie można rozpocząć płatność w systemie PayPal poprzez wybór dowolnej waluty i języka.

btn_donateCC_LG_global

____________________

* Organizacja o non-profit o nazwie ” Save Old St. Mary’s, Inc.”; z siedzibą w Massachusetts zatwierdzona na mocy paragrafu 501 (c) (3) kodeksu Izby Skarbowej (IRS), której misją jest promowanie wiary katolickiej. Fundusz organizacji: Fundusz Veri Catholici jest przeznaczony wyłącznie na dzieła religijne i działalność charytatywną Stowarzyszenia Veri Catholici.

Leave a comment

Filed under List do naszych członków, Polski

Letter to Our Members: Vol. 1, N. 1.: Addendum

As of today, March 8, 2015, we have raised $40 USD in donations and $55 in pledges.  Our goal is $4000 USD.

As you can see, we need more members to take action on this: of our  approx. 300 members, only 3 have answered our initial appeal in the last 2 weeks.  We won’t be able to even pay for our website and the cost  of the translations already published without the assistance of our members (approx $400 USD), let alone undertake the costs to interview and transcribe and translate a series of talks by Cardinals and Bishops to oppose the Kasper agenda, UNLESS our members join in helping us.

+ + + + + + +

To make a donation, please click this image.  Your browser will be taken to the PayPal site of the USA non-profit, where you should be able to interact with PayPal’s system in any currency and language.

btn_donateCC_LG_global

____________________

*  The non-profit corporation is named, “Save Old St. Mary’s, Inc.”; it is a 501(c)(3) IRS recognized Massachusetts non profit corporation, whose mission is to promote the Catholic Faith.  Their fund:  Veri Catholici Fund is devoted exclusively to the religious and charitable works of the Veri Catholici Association.

Leave a comment

Filed under English, Letter to Our Members

Brief an unsere Mitglieder, Bd. 1, Nr. 1

Christ the King

« Denn nur einer ist euer Lehrer »
(Matthäus 23:10)

In seinem kürzlich erschienenen Artikel in La Riscossa Cristiana, Dr. Allesandro Gnocchi hatte dies zu sagen über jene, die man in englischer Sprache “Cafeteria Katholiken” nennt, d.h. jene, die nach Lust und Laune entscheiden, was sie im Augenblick glauben wollen, während sie gleichzeitig an den Namen “katholisch” klammern (Fettschrift von uns eingefügt):

In Wirklichkeit handelt es sich dabei um einen Krieg zwischen Christus und dem Antichrist von einem nie zuvor gesehenen Ausmaß. Dabei steht das Überleben des katholischen Glaubens auf dem Spiel. Ich wiederhole: Wir befinden uns in einem Krieg, den katholischen Glauben zu bewahren. Alle Schlachten, die sich gegenwärtig auf verschiedene Fronten abspielen, selbst jene, die so wichtig sind, wie der Kampf um die moralische Wahrheit, in Wirklichkeit nur Schlachtfelder in einem Krieg sind, der viel tiefer reicht und mit Metaphysik und Religion zu tun hat. Die wichtigste Sache, die auf dem Spiel steht, ist der Glaube. Den Glauben kann man nur im Ganzen bewahren, sonst geht er verloren. Man kann nicht, nach Lust und Laune, nur Teile davon beibehalten.

Dieser Krieg zwischen Christus und dem Geiste des Antichristen, von dem Johannes, der geliebte Jünger, in seinem Buch der Apokalypse schrieb, tobt schon seit Christi Himmelfahrt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Dabei handelt es sich um denselben Krieg, dessen Drama die Seiten der Geschichtsbücher füllt, ein Krieg dessen Ausgang, das ewige Schicksal der Menschheit prägen wird. In der Tat, dies ist so, denn Christus kein bloßer Philosoph oder Rabbiner ist, sondern das ewige Wort Gottes, das in der Geschichte fleischgeworden ist, zur Erlösung der Männer, Frauen und Kindern aller Zeiten. Er ist, in sich selbst, die Offenbarung Gottes und somit, seiner Worte, die im Evangelium treu und genau verzeichnet sind. Diese, zusammen mit seiner Lehre, die von den Heiligen Aposteln und Evangelisten in den Neuen Testament treu dargelegt ist, setzen die Grenzen des christlichen Glaubens in aller Ewigkeit fest.

Aus diesem Grunde hat der herrliche seraphische Doktor, St. Bonaventure von Bagnoregio, in seiner vor mehr als 750 Jahre, an der Universität von Paris gehaltenen Predigt, Christus Unus Omnium Magister, Nr. 5, erklärt:

… die gesamte authentische Heilige Schrift, und jene, die sie predigten, haben ihren Blick auf den fleischgewordenen Christus als Fundament des ganzen Christlichen Glaubens gerichtet, wie wir aus den folgenden Versen der ersten Epistel an die Korinther, Kapitel 3, erfahren: Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt; ein anderer baut darauf weiter. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist etc. Denn Er ist der Grund der ganzen authentischen Glaubenslehre, sei sie apostolisch oder prophetisch, gemäß dem alten, als auch dem neuen Gesetz. Daraufhin sagt der Heilige Apostel den Epheser, in Kapitel 2: Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Dadurch wird es klar, dass Christus, dem Glauben nach, der Herr des Erkenntnisses ist, insofern Er der Weg ist, entsprechend seinem doppelten Advent, im Geiste und im Fleisch.

Sich der Lehre Christi auch nur im geringsten zu widersetzen heißt es daher, nicht nur gegen den katholischen Glauben zu verstoßen, sondern eine vollkommen neue Religion vorzuschlagen, die Christus weder als Gründer, noch als Grundprinzip oder Lehrer hat.

Als Mitglieder des Verbands « Veri Catholici » sind wir von den Worten des Weihbischofs Athanasius Schneider sehr ermutigt und beseelt; Weihbischof Schneider hat kürzlich die Katholiken weltweit dazu aufgerufen, den von unserem Herrn Jesus Christus gelehrten Glauben zu schützen, zu verteidigen und zu verbreiten.

Grund für die große Inspiration, die wir in den Worten des Weihbischofs finden, ist die in der Lehre unseres Herrn und wahren Meister Jesus Christus enthalten Wahrheit, der seinen Aposteln und den von ihnen geweihten Bischöfen sagte: Wer euch hört, der hört mich (Lukas 10, 16), eine Aussage, deren Wahrhaftigkeit dadurch bestätigt wird, dass die Aposteln und Bischöfe die gleiche Lehre, die sie von unserem Erlöser empfangen haben, durch die Kirche der Nachwelt weitergeben (cf. 1 Korinther 11, 23).

Zusammen mit unserer heiligen Mutter Maria und mit den ersten Jüngern, nehmen wir voller Zuversicht unseren Stand an die Seite der Bischöfe, die uns heute den gleichen und identischen Glauben weitergeben, der die Apostel aus dem Munde des ewigen Messias, Jesus Christus, empfangen haben. murillo_holy_family700x530Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir in den heutigen Krieg den endgültigen Sieg erringen werden, so wie unser Herr Jesus Christus uns versprochen hat: Fürchte dich nicht, du kleine Herde! (Lukas 12, 32) denn euer Glaube hat die Welt besiegt (cf. Johannes 5, 4). Mann kann aber den Krieg, der gegenwärtig innerhalb der Kirche tobt, nicht durch eine passive Haltung gewinnen. Denn ohne Marias Zustimmung für seine Fleischwerdung und ohne ihre Fürsorge, mithilfe Josephs, während seiner Kindheit, hätte Christus die Welt durch sein Kreuzopfer nie erlösen können. So auch wir, in diesen Tagen, dürfen nicht passive zuschauen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen unseren Teil im Krieg gegen den Geist des Antichristen leisten, der seinen Kopf entblößt hat, für alle zu sehen. Dabei müssen wir unser Bestes tun, selbst wenn es Selbstopferung mit sich bringt.

Aus diesem Grunde, und da es heute viel zu viele Katholiken gibt, die sich damit begnügen, als Zuschauer am Rande zu sitzen, müssen wir größere Opfer denn die gewöhnlichen Katholiken aufbringen, wenn wir Millionen von Katholiken helfen wollen, den Glauben besser zu verstehen und mehr Mut zu zeigen, wenn es um die Verteidigung des ewigen Glaubens der katholischen Kirche geht.

Sigillum associationis

Sigillum associationis

Als Mitglieder dieses Vereins, verpflichten wir uns dazu, gemäß unserem Motto, In testimonium fidei aeternae Christi Domini, d.h., ”Dem ewigen Glauben des Herrn Christi, zu bezeugen”; oder anders ausgedrückt, ”Den Glauben, der von Christus gelehrt wurde, zu bezeugen”.

Durch unsere ”Missionsaussage”, die ganz prominent auf unserer Internetseite in acht Sprachen zu veröffentlicht ist, geben wir unser Engagement der ganzen Welt bekannt.

Unser Engagement muss aber in gute Taten umgesetzt werden, vor allem, durch unsere Präsenz im Internet: unsere Webseite, Facebook-Seite und unser Twitter-Konto. Dadurch geben wir die Existenz unseres Vereins bekannt. Zweitens, durch die Inhalte, die wir auf unserer Webseite anbieten werden.

Alle Mitglieder werden dazu aufgerufen, unsere Beiträge via Twitter, Facebook und eigene Blogs zu teilen, denn diese für die Erbauung aller da sind. Unsere Beiträge könnten damit helfen, den Glauben der Katholiken rund um die Welt zu stärken und ihnen die Möglichkeit geben, sich unserem Verband anzuschließen und zu unserer heiligen Arbeit beitragen.

Durch signifikante, wenn auch bescheidene Beiträge beabsichtigen wir, unseren Teil zum Kampf für den Glauben zu leisten: durch Werben für finanzielle Hilfe, Finanzieren und Verbreiten von Beiträgen der besten Geistlichen zum Thema Kirchenlehre, sodass unser Herr Jesus Christus uns die geistliche Bestärkung schenken mag, die wir so nötig haben.

Damit alle unsere Vorhaben in Taten umgesetzt werden können, brauchen wir finanzielle Hilfe. Unsere Internetseite hat rund $300 USD und unser Logo weitere $50 USD gekostet. Wir verfügen über ein Team engagierter Übersetzer, die entweder kostenlos, oder gegen eine geringfügige Gebühr, uns bei der Übersetzung der auf unserer Internetseite veröffentlichten Dokumente helfen. Wir hoffen, örtliche Gruppen beim Herstellen von Videoaufnahmen, Transkription und Veröffentlichung von Vorträgen und Interviews von Kardinälen und Bischöfen unterstützen zu können. Darüber hinaus, sind wir kürzlich zu einer Vereinbarung mit einem talentierten und berühmten Journalisten gekommen, der sich um die Produktion der Interviews kümmern wird. In den nächsten Monaten werden wir voraussichtlich verschiedene Videos und Textdokumente auf unsere Webseite veröffentlichen. Wir planen auch eine sieben-teilige Serie über die Sakramente. Jede Episode wird ein Video-Interview mit einem prominenten Mitglied der Kirchenhierarchie präsentieren, der uns dazu aufrufen wird, die Sakramente zu schätzen und sie würdig zu empfangen.

Als Organisation hoffen wir, dass diese erste Schritte zu einer Zunahme unserer Mitgliederzahl beitragen werden. Dadurch wird sowohl das Organisieren von Konferenzen auf verschiedenen Kontinenten und in verschiedene Sprachen als auch Lobbyarbeit ermöglicht, mit dem Zweck, die Mitglieder der Heiligen Hierarchie zu ermuntern, dass sie unserem Herrn Jesus Christus treu bleiben.

Daher bitten wir unsere Mitglieder, über die Möglichkeit einer Geldspende nachzudenken. Wir haben eine Vereinbarung mit einer amerikanischen Non-Profit-Organisation, die unter Einbehaltung aller rechtlicher Bestimmungen bereit ist, uns beim Sammeln von Geldspenden zu helfen.* Es besteht die Möglichkeit, sowohl einmalige als auch monatliche, wiederkehrende Spenden zu machen. Selbst kleine Spenden von vielen Personen werden uns erlauben, unsere apostolische Arbeit zu starten. Unser Budget für die nächsten sechs Monate schätzen wir um 4000 US-Dollar.

Bitte klicken Sie auf dem Bild, wenn Sie gerne spenden möchten. Anschließend werden Sie mit der PayPal-Seite der o.g. amerikanischen Non-Profit-Organisation verbunden. Dort können Sie mit dem PayPal-System in jede beliebige Sprache interagieren und Spenden in jede beliebige Währung machen.

 

btn_donateCC_LG_global

____________________

*  Der Name dieser Non-Profit-Organisation ist “Save Old St. Mary’s, Inc.”; dabei handelt es sich um eine von IRS (Internal Revenue Service) gemäß Absatz 501(c)(3) anerkannte Non-Profit-Gesellschaft zur Förderung des katholischen Glaubens. Deren Konto Veri Catholici (Veri Catholici Fund) ist ausschließlich für die religiösen und gemeinnützigen Aktivitäten des Veri Catholici Vereins reserviert.

Leave a comment

Filed under Brief an unsere Mitglieder, Deutsch

Carta Aos Nossos Membros: Vol.1, N.1

Christ the King

« Tendes um Mestre, o Cristo »
(Mt 23,10)

Falando dos quais chamamos em inglês, “cafeteria Catholics” “Católicos de lanchonete”, ou seja aqueles que escolhem aquilo que eles querem acreditar no momento, usando o nome “Católico” – Dr. Alessandro Gnocchi explicou em seu recente artigo La Riscossa Cristiana (em negrito):

… o que está acontecendo em uma guerra entre Cristo e o Anticristo numa escala jamais vista antes, onde sobrevivente da fé Católica está em perigo. Eu repito: estamos numa batalha para preservar a fé Católica, e todas as batalhas sendo combatidas em várias frontes, até aquelas que são tão importantes como a verdade moral, são a base do confronto numa guerra que é muito mais profunda, envolvendo metafísica e religião. A coisa mais importante nesta situação é a fé. Mas a fé é preservada inteira ou intacta ou é perdida. Não dá para preservar partes dela de acordo com preferências ou interesse.

Esta guerra e o espírito do anticristo, do qual o discípulo muito amado, São João, falou em seu livro, Apocalipse, vem sido travada desde a Ascenção de Nosso Senhor à Direita de Deus Pai. É a Guerra, de quem o drama preenche as páginas da história, de quem os resultados marcarão o destino do humanidade. Isto acontece por que Nosso Senhor Jesus Cristo não é um mero filósofo ou mestre, Ele é o Eterno Verbo do Pai, Encarnado no momento exato para a salvação de homens e mulheres e crianças de todos os tempos.Ele é em Si mesmo a Revelação de Deus e assim Suas palavras relembradas fielmente e exatamente nos Evangelhos e Seu ensinamento, exposto fielmente pelos Apóstolos e Evangelistas no Novo Testamento, estabelecendo para sempre as fronteiras e limites da Fé Cristã.

Por essa razão, o glorioso Seráfico Doutor, São Boaventura de, em seu sermão, Christus Unus Omnium Magister, n. 5, dado à Universidade de Paris há mais de 760 anos atrás, declarou:

… Toda a Escritura e seus pregadores têm seus poderes de vista treinados em Cristo, entrando na carne, como na Base da Integridade da Fé Cristã, de acordo com o versículo de Primeira Coríntios 3: Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Por Ele ser o fundamento de toda a autêntica doutrina, embora apostólico ou profético, de acordo com cada Lei, a nova e a antiga. Como está escrito na carta aos Efésios no capítulo 2: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Logo está claro que Cristo é o Mestre do Conhecimento, de acordo com a fé, e isto, visto que, assim como Ele é o Caminho, de acordo com Seu duplo advento, nomeado, na mente e na carne.

Para opor o ensinamento de Cristo em algo, logo, é nada menos que a violação da Fé Católica, como é o propósito de uma inteira nova religião, que não tem relação com a qual Cristo é o Fundador, Primeiro Princípio e Professor.

Por esta razão, nós membros da Associação « Veri Catholici » nos descobrimos muito encorajados e inspirados pelas recentes palavras do Bispo Athanasius Schneider, que tem chamado os católicos de todos os lugares a agirem com o objetivo de preservar, proteger e propagar a Fé ensinada por Nosso Senhor.

Nós recebemos uma forte inspiração das palavras do Bispo Schneider por que a verdade do ensinamento de Nosso Senhor e Verdadeiro Mestre, Cristo Senhor, que disse aos Apóstolos e aos Bispos que recebem a consagração de suas mãos: “Quem vos ouve, a mim ouve” (Lucas 10:16), uma frase que é verificada quando esses mesmos Apóstolos e Bispos deixada por herança à posteridade, na Igreja, o mesmo ensinamento que eles receberam de Nosso Santo Salvador. (1 Coríntios 11:23).

Depois do exemplo de Nossa Santa Mãe e os primeiros discípulos, nós tomamos nossos lugares com grande confiança ao lado dos Bispos que nos dão por herança hoje, a fé idêntica que os Apóstolos receberam dos lábios do Eterno Messias, Jesus Cristo. murillo_holy_family700x530E, por esta razão, nós temos confiança em obter a vitória final da guerra na mão, assim como Nosso Senhor nos prometeu, quando Ele mesmo disse: Não temais pequeno rebanho (Lucas 12:32), por que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. (I João 5:4). Esta guerra, agora dentro da própria Igreja, contudo, não pode ser vencida com nossa passividade. Como o mundo nunca teria sido redimido pelo supremo sacrifício de Cristo na cruz, se Nossa Senhora não consentisse em Sua Encarnação, e com ajuda de São José que cuidou Dele durante Sua infância, logo hoje não podemos ser passivos e espectadores, mas temos que fazer nosso melhor para doar a ponto do próprio sacrifício para combater o espírito do Anticristo que se revelou ao mundo.

Por isto, e especialmente por que existem muitos católicos que se contentam em ficar de lado e ver a guerra acontecer, devemos fazer melhores sacrifícios que os católicos comuns, se nós observarmos o vasto número de milhares de milhões de crentes, conhecer mais claramente e ser mais corajoso ao defender a fé perpétua da Igreja.

Nosso Logotipo Oficial

Nosso Logotipo Oficial

Nós, como uma associação, tornamos esse compromisso nosso lema: In testimonium fidei aeternae Christ Domini, que significa, No Testemunho da Fé Eterna do Cristo Senhor, que em Latin, dar testemunho da Fé ensinada por Cristo.

Nós anunciamos esse compromisso em nossa declaração de missão, que pode ser lida em nossa página inicial em 8 línguas.

Mas precisamos encarnar esse comprometimento em boa obras. Primeiro, o trabalho de nosso site, Facebook e Twitter as quais nos fazemos conhecidos a outros Católicos. Segundo, através do conteúdo, que iremos distribuir pelo nosso site.

Nós desejamos que nossos membros que nossos mebros compartilhem nossas publicações via Twitter e Facebok e em seus blogs pessoais, desde que sejam para educar a todos. Por esses meios, Católicos de todos os lugares serão fortalecidos na fé e ter a oportunidade de nos juntar em nosso santo trabalho.

Nós nos propomos empreender alguma significativa mas pequena contribuição à luta pela fé, pelos meios de solicitar, financiar e distribuir o claro ensinamento do clero, que será possível pelas vozes daqueles que permanecem fieis, nós possamos receber força do Espírito de Cristo, Nosso Senhor.

Mas para fazer isso precisamos de suporte financeiro. Nosso novo site custa $ 300 USD (dólar americano), – cerca de 900,00 reais, aproximadamente € 272,00 – , nossa logo $50 USD – cerca de R$ 149, 65 / € 45,35 -. Nós temos um time de tradutores comprometidos que tem nos assistido, ou voluntariamente, ou por taxa nominal, na tradução de nossos documentos para o site. Nós esperamos assistir grupos locais, gravando vídeos, transcrevendo e publicando conversas e entrevistas com Cardeais e Bispos. E atualmente estamos em acordo com um talentoso e famoso jornalista católico para fazer essas entrevistas. Nós que esperamos nos próximos meses publicar vídeos e documentos em nosso site e estamos planejando uma série dividida em 7 Capítulos sobre os Sacramentos, e serão publicadas 7 entrevistas com membros proeminentes da Sagrada Hierarquia, que pode grandemente encorajar a todos no valor e apreciação adequada e recepção desses Sacramentos.

Por isso, pedimos nossos membros a considerem fazer uma contribuição para nossos esforços através de uma doação financeira. Nós conseguimos com uma organização sem fins lucrativos, que sob a lei é capaz de nos assistir, * para receber nossas doações via paypal (e cartão e crédito) online. Você pode fazer uma única doação ou pode fazê-la mensalmente de forma automática. Até mesmo uma doação pequena feita por muitos membros será suficiente para começar nosso trabalho apostólico, que estimamos que custará $4000,00 USD – cerca de 11.970,00 reais, aproximadamente de € 3.625,82 – nos próximos 6 meses.

Para fazer uma doação, por favor clique na imagem. You página será redirecionada ao Paypal da organização sem fins lucrativos americana, onde você estará apto para interagir com o sistema do Paypal em qualquer moeda e língua.

 

btn_donateCC_LG_global

____________________

* A organização sem fim lucrativos é chamada “Salve Old Mary’s, Inc.” É, 501 (c)(3) IRS (Órgão dos EUA que cuida da coleta de taxas e impostos) reconhecida como uma corporação sem fins lucrativos, cuja missão é promover a fé católica. O fundo deles: Veri Catholici Fund é devoto exclusivamente a trabalhos religiosos e de caridade da Associação Veri Catholici.

1 Comment

Filed under Carta Aos Nossos Membros, Português

Scrisoare către membrii asociației, Vol. I, Nr. 1.

Christ the King

« Învățătorul vostru este unul singur, Cristos »
(Matei 23:10)

Într-un articol publicat recent în La Riscosa Cristiana, referindu-se la cei pe care îi numim în engleză “catolici de cafeterie” – adică cei care decid, după bunul lor plac, ceea ce vor să creadă la un moment dat, dar care, în același timp, insistă să li se spună “catolici” – Dr. Alessandro Gnocchi explica (sublinierile ne aparțin):

ceea ce are loc defapt este un război de proporții nemaîntâlnite între Cristos și anticrist, a cărui miză este însăși supraviețuirea credinței catolice. Repet: ne aflăm în toiul unei lupte pentru supraviețuirea credinței catolice; toate bătăliile care au loc acum pe diverse fronturi, chiar și cele atât de importante ca aceea pentru adevărul moral, nu reprezintă în realitate altceva decât câmpuri de bătălie, într-un război mult mai profund, care are de-a face cu metafizica și religia. Miza principală [a acestui război] este Credința. Dar credința nu poate fi păstrată decât în întregul ei, altfel se pierde. Nu poți păstra doar fragmente, în funcție gusturi sau de ceea ce ne convine.

Acest război dintre Cristos și spiritul anticristului, de care vorbește Sf. Ioan, ucenicul preaiubit, în cartea Apocalipsei, a început odată cu Înălțarea la Cer a lui Isus, care șade de-a dreapta Tatălui. Acesta este războiul a cărui dramă umple paginile cărților de istorie și al cărui rezultat va pecetlui pe veci soarta neamului omenesc. Așa stau lucrurile căci, departe de a fi un simplu filosof sau învățător, Domnul nostru Isus Cristos este Cuvântul Veșnic al Tatălui, care S-a întrupat, într-un anumit moment al istoriei, pentru mântuirea bărbaților, femeilor și copiilor tuturor timpurilor. El este, în Sine, revelația lui Dumnezeu și, astfel, revelația cuvintelor Lui, consemnate cu fidelitate și precizie în Evanghelii; iar învățătura Lui, prezentată fidel de Apostoli și Evagheliști în Noul Testament, stabilește odată pentru totdeauna perimetrul și limitele Credinței Creștine.

Aceasta este ceea ce l-a determinat pe gloriosul Doctor Serafic, Sf. Bonaventura de Bagnoregio să declare, într-o predică pe care a ținut-o cu mai bine de 760 de ani în urmă la Universitatea din Paris, intitulată Christus Unus Omnium Magister, nr. 5:

… întreaga Scriptură autentică și cei care o predică și-au ațintit privirile asupra lui Cristos întrupat, temelia întregii Credințe Creștine, după cum ni se spune în următorul verset din Prima Epistolă Către Corinteni, capitolul 3: După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un arhitect înțelept, eu am pus temelia. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă etc. Căci El este temelia întregii doctrine autentice, fie ea apostolică, fie profetică, atât după legea veche, cât și după legea nouă. De aceea, în capitolul 2, li se spune efesenilor: Ați fost zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. De aici rezultă clar că, în conformitate cu credința, Cristos este Stăpânul cunoștinței, El fiind Calea, conform dublei lui veniri, în spirit și în trup.

Așadar, a te împotrivi fie și câtuși de puțin învățăturii lui Cristos, înseamnă nu numai să încalci Credința Catolică, ci să propui o religie de-a dreptul nouă, care nu-L are pe Cristos nici ca Întemeietor, nici ca Principiu Primordial și nici ca Învățător.

De aceea, noi, membrii Asociației « Veri Catholici », suntem profund însuflețiți și încurajați de cuvintele rostite recent de Episcopul Athanasius Schneider, de chemarea la acțiune pe care acesta o adresa catolicilor de pretutindeni, de a păstra, proteja, apăra și propaga credința veșnică, propovăduită de Domnul nostru Isus Cristos.

Suntem profund însuflețiți de cuvintele Episcopului Schneider, cuvinte care dau glas adevărului învățăturii Unicului și Adevăratului nostru Învățător, Cristos Domnul, Cel care le-a spus Apostolilor și episcopilor sfințiți de ei: Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă! (Luca 10:16); acest adevăr este confirmat de faptul că aceeași Apostoli și episcopi au transmis posterității, în Biserică, aceeași învățătură pe care au primit-o din gura Preasfântului nostru Mântuitor (cf. Corinteni 11:23).

Urmând exemplul Preasfintei Fecioare și cel al primilor ucenici, ne alăturăm și noi, plini de încredere, acelor episcopi care, în ziua de azi, ne transmit aceeași Credință, identică cu cea pe care Apostolii au primit-o din gura eternului Mesia, Isus Cristos. murillo_holy_family700x530De aceea, suntem încrezători că victoria finală în acest război ne va aparține, întocmai cum ne-a promis Domnul nostru Isus Cristos, atunci când ne îndemna: Nu te teme, turmă mică (Luca 12:32), căci Credința voastră a învins lumea (cf. 1 Ioan 5:4). Dar acest război, în plină desfășurare în interiorul Bisericii, nu poate fi câștigat printr-o atitudine pasivă. Căci, după cum lumea nu ar fi putut fi mântuită prin Sacrificiul suprem al lui Cristos pe Cruce fără consimțământul Sfântei Fecioare la Întruparea Lui și fără purtarea ei de grijă, cu ajutorul Sf. Iosif, de-a lungul întregii Lui copilării, nici noi nu putem sta pasivi, “pe tușă”, ci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui, inclusiv prin sacrificiul de sine, la lupta împotriva spiritului anticristului, care și-a descoperit capul în văzul întregii lumi.

Din acest motiv, și deoarece prea mulți sunt catolicii care se mulțumesc să se țină deoparte, care doar stau și se uită cum se derulează ostilitățile, sacrificiile noastre trebuie să fie mai mari decât cele ale catolicilor de rând, dacă vrem să le dăm o mână de ajutor sutelor de milioane de credincioși să se familiarizeze mai bine cu credința veșnică a Bisericii și să dea dovadă de mai mult curaj, atunci când se pune problema apărării ei.

Logo ufficiale.

Logo ufficiale.

Ca asociație, ne asumăm – așa cum reiese din însuși motto-ul nostru – următorul angajament: In testimonium fidei aeternae Christi Domini, adică “Stând mărturie Credinței veșnice a Domnului Cristos“, ceea ce nu este altceva decât un alt fel de a spune în latină, “A da mărturie Credinței veșnice primite de la Cristos“.

În declarația despre misiunea asociației, care apare pe prima pagină a site-ului nostru web, aducem la cunoștința lumii faptul că ne-am luat acest angajament.

Dar angajamentul nostru trebuie transpus în fapte bune. În primul rând, avem aici în vedere acest site web, pagina noastră de Facebook și contul nostru de Twitter, prin intermediul cărora îi informăm pe credincioșii catolici despre existența asociației noastre. În al doilea rând, avem în vedere materialele pe care urmează să le distribuim prin intermediul site-ului nostru web.

Membrii asociației sunt îndemnați călduros să distribuie toate postările noastre, pe Twitter, pe Facebook, precum și pe blogurile lor personale, acestea având drept scop edificarea tuturor. În acest fel, dorim să ne aducem contribuția la întărirea în Credință a catolicilor de pretutindeni și, în același timp, să le oferim tuturor credincioșilor catolici posibilitatea de a ni se alătura în această muncă sfântă.

Sperăm ca modestele noastre strădanii să contribuie în mod semnificativ la lupta pentru credință, prin solicitarea, finanțarea și distribuirea învățăturii clare adunate de la cei mai vrednici membri ai clerului, astfel încât Cristos Domnul să ne dăruiască, prin cuvintele ierarhilor rămași fideli [învățăturii Lui], puterea spirituală de care avem atât de mare nevoie.

Dar realizarea acestui scop presupune disponibilitatea unor resurse financiare. Noul nostru site web a costat circa 300 de dolari (USD), iar logo-ul 50 de dolari (USD). Avem la dispoziție o echipă de traducători devotați, care ne ajută, unii în mod voluntar și gratuit, alții pe bază de comision, să traducem documentele pe care le publicăm pe site-ul nostru. Sperăm să fim în măsură să oferim ajutor financiar unor grupuri locale, care să realizeze înregistrări video și să se ocupe de transcrierea și publicarea unor prelegeri și interviuri ale unor cardinali și episcopi. În plus, am ajuns recent la o înțelegere cu un tânăr și faimos jurnalist catolic, care urmează să realizeze aceste interviuri. Sperăm ca, în următoarele luni, să publicăm pe site-ul nostru web diverse documente utile, atât în format video, cât și text; avem planuri pentru un serial în șapte episoade, fiecare dedicat câte unuia dintre cele șapte Sacramente. Vom prezenta, în fiecare episod, și câte un interviu cu un membru marcant al Sfintei Ierarhii, care să ne îndemne să apreciem și să primim cu toții Sacramentele așa cum se cuvine.

Sperăm ca acești primi pași să contribuie la sporirea numărului de membri ai asociației, lucru care ne va permite să organizăm și să găzduim conferințe, pe diferite continente și în diferite limbi, după cum va facilita și activități de lobby pe lângă membrii Sfintei Ierarhii, menite să-i îndemne să rămână fideli lui Cristos.

Apelăm, așadar, la membrii asociației noastre, să ia în considerare posibilitatea unei donații monetare prin care să sprijine strădaniile noastre. Am ajuns la o înțelegere cu o organizație non-profit din SUA, care este în măsură, cu respectarea deplină a legii, să ne ajute* să primim donații on-line, prin PayPal (și prin cărți de credit). Există opțiunea de a face o donație unică, sau una recurentă, repetată automat o dată pe lună. Chiar și donații modeste, dar numeroase, vor fi suficiente pentru a ne permite să ne începem munca apostolică, al cărei buget pentru următoarele șase luni este estimat la 4000 de dolari (USD).

Dacă doriți să faceți o donație, vă rugăm să dați click pe această imagine. Veți fi astfel conectați cu site-ul PayPal al organizației non-profit mai sus amintite, unde veți putea interacționa cu sistemul PayPal în orice limbă și veți putea face donații în orice monedă.

btn_donateCC_LG_global

__________________

*  Numele acestei corporații non-profit este “Save Old St. Mary’s, Inc.”, cu cu sediul în Statul Massachusetts; organizația este recunoscută, conform paragrafului 501(c)(3) din Codul Fiscal al SUA, de IRS (Internal Revenue Service). Scopul acestei organizații este acela de a promova Credința Catolică. Contul lor Veri Catholici este dedicat exclusiv sprijinirii activităților religioase și caritabile ale Asociației « Veri Catholici ».

Leave a comment

Filed under Română, Scrisoare către membrii asociației

Lettre à nos membres: Vol. 1, N° 1.

Christ the King

« Vous n’avez qu’un Maître, le Christ. »
(Mt 23,10)

En parlant des comunément appelés “catholiques du café” – ceux qui choisissent à leur goût et selon l’humeur du moment à quoi ils veulent croire, même en restant accrochés à la dénomination de “catholiques” –, le Dr. Alessandro Gnocchi a récemment écrit, dans un article paru sur La Riscossa Cristiana (caractère gras ajouté par nos soins):

… Ce qui se passe réellement ici est une guerre entre le Christ et l’Antéchrist sur une échelle jamais vue auparavant, où la survie de la foi catholique est en jeu. Je le répète, cher Grezio : nous sommes dans une bataille pour la préservation de la foi catholique ; toutes les batailles étant menées sur plusieurs fronts – même celui si important de la vérité morale –, elles sont un terrain de confrontation dans une guerre qui est beaucoup plus profonde, en impliquant la métaphysique et la religion. Or, ou l’on conserve la foi intégrale, ou elle est perdue toute entière. On ne peut pas en conserver des parties, selon les goûts ou l’opportunisme.

Cette guerre entre le Christ et l’esprit de l’Antéchrist, dont le disciple bien-aimé, Saint Jean, a parlé dans son livre, l’Apocalypse, s’est déclenchée depuis l’Ascension de Notre Seigneur à la droite de Dieu le Père. C’est une guerre dont le drame remplit les pages des livres d’histoire et dont l’issue marquera à jamais le destin de l’humanité. Il en est ainsi, parce que Notre Seigneur Jésus-Christ n’est pas simplement un philosophe ou un rabbin : Il est le Verbe éternel du Père, Incarné dans le temps pour le salut des hommes, des femmes et des enfants de tous les temps. Il est en Lui-même la révélation de Dieu et donc ses paroles – enregistrées fidèlement et exactement dans les Évangiles et dans son enseignement, exposé fidèlement par les Apôtres et les Évangélistes dans le Nouveau Testament – établissent pour toujours les frontières et les limites de la foi chrétienne.

Pour cette raison, le glorieux Docteur Séraphique Saint Bonaventure de Bagnoregio a déclaré dans son sermon Unus Omnium Christus Magister, n° 5, prononcé à l’Université de Paris, il y a plus de 760 ans:

… toute l’Écriture authentique et ses prédicateurs fixent leur regards sur le Christ, qui vient dans la chair, comme le Fondement de toute la foi chrétienne, selon ce verset de la Première épître aux Corinthiens, chapitre 3 : Selon la grâce qui m’a été donnée, j’ai jeté les fondements comme un sage architecte. Car on ne peut poser un autre fondement, sauf celui qui a déjà été posé, etc. Car Il est le fondement de toute la doctrine authentique – soit apostolique, soit prophétique – en fonction des deux Lois, la nouvelle et l’ancienne. En raison de quoi il est dit dans l’épître aux Ephésiens, au chapitre 2 : Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, avec cette pierre angulaire, qui est Jésus-Christ Lui-même. – Il est donc clair, que le Christ est le Maître de la connaissance selon la foi, et cela, dans la mesure où Il est le chemin, selon sa double venue, à savoir, dans l’esprit et dans la chair.

S’opposer à l’enseignement du Christ en quoi que ce soit, par conséquent, n’est pas moins une violation de la foi catholique comme l’est la proposition d’une religion complètement nouvelle, qui n’ait pas Jésus-Christ comme son Fondateur, Premier Principe et Maître.

Pour cette raison, nous, les membres de l’Association « Veri Catholici », nous sentons très encouragés et inspirés par les récentes paroles de Mgr Athanase Schneider, qui a appelé les catholiques du monde entier à agir pour préserver, protéger, défendre et propager la foi éternelle enseigné par Notre Seigneur.

Nous recevons une inspiration très forte des paroles de Mgr Schneider, en accord avec l’enseignement de Notre Seul et Vrai Maître, le Christ Seigneur, qui a dit aux Apôtres et aux évêques qui reçoivent la consécration de leurs mains: Celui qui vous écoute, M’écoute ! (Lc 10, 16), des paroles qui se sont vérifiées lorsque ces mêmes apôtres et évêques ont légué à la postérité, dans l’Église, le même enseignement qu’ils avaient reçu de Notre Saint Sauveur (cf. 1Co 11, 23).

Suivant l’exemple de Notre Sainte Mère et des premiers disciples, nous prenons position avec grande confiance pour ces évêques qui, aujourd’hui, nous léguent la même foi que les Apôtres ont reçu de la bouche du Messie Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous permet de croire à la victoire finale dans la guerre en cours, ainsi que Notre Seigneur nous l’a promis quand Il a dit: Ne crains pas, petit troupeau (Lc 12, 32), car ta foi a conquis le monde (cf. 1Jn 5, 4). murillo_holy_family700x530Cette guerre, étant menée aujourd’hui au sein de l’Eglise elle-même, ne peut être gagné par notre passivité : ainsi comme le monde n’aurait jamais été racheté par le Sacrifice suprême du Christ sur la Croix, si notre Sainte Mère n’avait pas consenti à Son Incarnation et si elle ne L’avait pas élévé – avec l’aide de Saint Joseph – pendant Son enfance humaine, nous aussi, aujourd’hui, ne pouvons pas rester des observateurs passifs, mais nous devons faire de notre mieux pour apporter notre contribution – jusqu’au dernier sacrifice – dans la lutte contre l’esprit de l’Antéchrist, qui a enlevé son masque devant le monde entier.

Pour cette raison, et surtout parce qu’il y a trop de catholiques qui se contentent de rester aux marges et de regarder l’évolution de la bataille, nous devons faire des sacrifices encore plus grands que ceux des catholiques ordinaires si nous voulons que les idées de centaines de millions de nos frères dans la foi soient éclarcies et qu’ils montrent plus de courage dans la défense de la foi éternelle de l’Église.

Logo officiel

Logo officiel

En tant qu’association, nous professons cet engagement dans notre devise : In testimonium fidei aeternae Christi Domini, c’est à dire, “En témoignage de la foi éternelle du Christ Seigneur”, qui est la façon dont la syntaxe latine exprime l’action de témoigner la foi éternelle enseigné par Christ.

Nous annonçons cet engagement dans notre énoncé de mission, qui peut être lu sur notre page d’accueil en huit langues.

Mais nous devons incarner cet engagement dans des bonnes œuvres. D’abord, le travail sur notre site web, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter par lequels nous nous faisons connaître à d’autres catholiques. Et après, à travers les contenus que nous allons distribuer sur notre site web.

Nous exhortons nos membres à partager toutes nos publications par Twitter, par Facebook et par leurs blogs personnels, car elles ont été conçues pour l’édification de tous. Par ce moyen, les catholiques de partout dans le monde seront renforcés dans la foi et auront la possibilité de se joindre à nous dans notre saint travail.

Nous vous proposons d’offrir des petites mais significatives contributions à la lutte pour la foi, en donnant et en sollicitant des fonds pour la distribution de l’enseignement clair de la meilleure partie du clergé, de sorte que nos esprits reçoivent force de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les voix de ceux qui Lui sont restés fidèles.

Mais nous avons besoin de financements pour faire ça. Notre site coûte environ 300 $, notre logo 50 $. Nous avons une équipe de traducteurs qui travaillent avec dévouement et nous ont assisté – gratuitement ou pour des prix symboliques – pour la traduction des documents de notre site. Nous espérons, dans l’avenir, d’être en mesure d’assister les groupes locaux dans la réalisation de vidéos et de transcriptions de conférences et d’interviews avec les cardinaux et les évêques. Nous avons récemment conclu une entente avec un journaliste catholique de premier plan et talentueux qui va réaliser ces interviews. Dans les prochains mois, nous espérons de publier sur notre site des vidéos et des textes : nous sommes en train de préparer une série de sept parties sur les sept sacrements, dans laquelle nous publierons sept interviews avec des membres éminents de la hiérarchie sacrée qui vont nous inciter fortement à accepter et recevoir dignement et proprement les sacrements eux-mêmes.

En tant quorganisation, nous espérons que ces premières mesures feront augmenter le nombre de nos membres, de sorte quils puissent organiser et accueillir des conférences dans les différents continents et dans plusieurs langues et faire pression sur les membres de la hiérarchie sacrée, les exhortant à rester fidèles au Christ.

Pour cette raison, nous demandons à nos membres dexaminer la possibilité de contribuer à nos efforts avec une donation. Nous nous sommes accordés avec une association états-unienne à but non lucratif – qui nous donne son soutien juridique* – afin de recevoir des donations en ligne par Paypal et carte de crédit. Votre donation pourra être unique ou être renouvellé mensuellement. Même un grand nombre de petites donations par de nombreux membres sera suffisant pour commencer notre travail apostolique, qui, selon nos estimations, atteindra un budget de 4000 $ dans les six prochains mois.

Pour faire une donation, cliquez sur cette image. Votre navigateur sera automatiquement redirigé vers le site PayPal de lorganisation américaine, sur lequel vous poudrez interagir avec le système PayPal dans toutes les langues et toutes les devises.

btn_donateCC_LG_global

____________________

* L’organisation à but non lucratif s’appelle “Save Old St. Mary’s, Inc.”, a son siège dans le Massachusetts, et est reconnue par larticle 501 (c) (3) du code des impôts fédérals des États-Unis. Son Fond Veri Catholici Fund se dédie exclusivement aux œuvres religieuses et de charité de lAssociation Veri Catholici.

Leave a comment

Filed under Français, Lettre à nos membres

Carta a nuestros miembros: Vol. 1, N. 1.

Christ the King

« No tenéis otro Maestro que Cristo. »
(Mt 23,10)

Hablando de los que se suelen definir “católicos de cafetería” –los que eligen según sus gustos y la moda del momento en qué creer, aunque se quedan agarrados a su supuesta identidad de “católicos”–, el Dr. Alessandro Gnocchi ha escrito recientemente, en un artículo publicado por La Riscossa Cristiana (la negrita es nuestra):

es evidente que se está combatiendo hoy, entre Cristo y el Anticristo, una guerra de una envergadura sin precedentes, en la que está en juego la supervivencia de la fe católica. Lo repito, estimado Sr. Grezio: estamos combatiendo para mantener la fe católica; todas las batallas sobre los varios temas –incluso el de la moral, que es de fundamental importancia– son el terreno de choque de una guerra mucho más sutil, metafísica, religiosa. Antes que nada está en juego la fe. Pero la fe o se conserva o se pierde toda entera, no se puede uno quedar unos cuantos trozos de ella según sus gustos y conveniencias.

La guerra entre Cristo y el espíritu del Anticristo –de la que San Juan, el discípulo predilecto, ha hablado en su libro, el Apocalipsis– ha empezado en el momento de la Ascensión de Nuestro Señor a la derecha de Dios Padre. Se trata de una guerra cuya gravedad llena las páginas de los libros de historia y cuyo resultado marcará para siempre el destino de la humanidad. Esto sucede porque Jesucristo Nuestro Señor no es un mero filósofo o un rabino: Él es el Verbo Eterno del Padre, Encarnado en el tiempo para la salvación de los hombres, de las mujeres, de los hijos de todos los tiempos. Él es en Sí mismo la revelación de Dios, y por tanto Sus palabras –grabadas con fidelidad y exactitud en los Evangelios y en Sus enseñanzas, y divulgadas fielmente por los Apóstoles y los Evangelistas en el Nuevo Testamento– establecen para siempre las fronteras y los límites de la fe cristiana.

Por esta razón, el glorioso Doctor Seráfico San Buenaventura de Bagnoregio ha afirmado, en su Sermón Christus Unus Omnium Magister, n. 5, pronunciado en la Universidad de París hace más de 760 años:

… la totalidad de la auténtica Escritura y sus predicadores fijan su mirada en Cristo, que viene en la carne, como Fundamento de la entera fe cristiana, según lo que afirma ese versículo del tercer capítulo de la Primera Carta a los Corintios: Según la gracia que se me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto. De hecho, nadie puede poner otro fundamento más que el que ya se ha puesto, etc. Él, pues, es el fundamento de la totalidad de la auténtica doctrina, tanto apostólica como profética, en conformidad con ambas Leyes, la nueva y la antigua, a causa de lo que se dijo en el segundo capítulo de la Carta a los Efesios: Habéis sido edificados en los cimientos de los Apóstoles y de los Profetas, con esa piedra angular que es el mismo Jesucristo. –Desde luego, pues, Cristo es el Maestro del conocimiento según la fe, y eso porque Él es el camino, según su dúplice venida, eso es en el espíritu y en la carne.

Negar de cualquier forma las enseñanzas de Cristo constituye una violación de la fe católica tan grave como lo sería proponer una nueva religión entera cuyo Fundador, Primer Principio y Maestro no fuera Jesucristo.

Por esta razón, los miembros de la Asociación « Veri Catholici » nos sentimos muy confortados y alentados por las recientes palabras del Obispo Atanasio Schneider, que ha invitado a los católicos de todo el mundo a preservar, defender y difundir la fe eterna enseñada por Nuestro Señor.

Las palabras de Monseñor Schneider nos infunden una inspiración muy fuerte, en conformidad con las enseñanzas de Nuestro Único y Verdadero Maestro, el Señor Jesucristo, que dijo a los Apóstoles y a los obispos que reciben la consagración de Sus manos: Quienes escuchan a vosotros, ¡Me escuchan a mí! (Lc 10,16), lo que es confirmado por el hecho de que las enseñanzas que los Apóstoles y los Obispos han legado a la posteridad, en la Iglesia, son las mismas que han recibido de Nuestro Santo Salvador (cfr. 1Co 11,23).

Siguiendo el ejemplo de Nuestra Santa Madre y de los primeros discípulos, tomemos posición con gran confianza para los obispos que nos legan hoy la misma fe que los Apóstoles han recibido por los labios del Mesías Eterno, Jesucristo, lo que nos permite creer en el triunfo final en la presente guerra, como nos ha prometido Nuestro Señor cuando dijo: No temas, pequeño rebaño (Lc 12,32), porque tu fe ha vencido al mundo (cfr. 1 Jn 5,4). murillo_holy_family700x530Hoy es en el interior de la propia Iglesia que se combate esta guerra. No podemos ganarla con nuestra pasividad: tal como el mundo no hubiera sido redimido nunca por el supremo Sacrificio de Cristo en la Cruz si Nuestra Bendita Madre no hubiera dado su asentimiento a Su Encarnación y si no Le hubiese cuidado –con el apoyo de San José– durante Su niñez humana, así nosotros, hoy, no podemos permanecer observadores pasivos, sino que tenemos que prodigar nuestros esfuerzos para brindar nuestra ayuda –hasta el extremo sacrificio– en la batalla contra el espíritu del Anticristo, que se ha quitado el disfraz delante de todo el mundo.

Por esta razón –y en particular porque hay demasiados católicos que se conforman con quedarse al margen y observar los desarrollos de la batalla– debemos cumplir sacrificios más grandes aún que los de los católicos ordinarios, si queremos que centenares de millones de nuestros hermanos en la fe tengan las ideas más claras y se demuestren más valientes al defender la sempiterna fe de la Iglesia.

Logo oficial.

Logo oficial.

Como asociación, profesamos un compromiso solemne en nuestro lema: In testimonium fidei aeternae Christi Domini, eso es, Como testimonio de la fe eterna del Señor Jesucristo”, que es cómo la sintaxis del latín expresa el atestiguar la fe eterna enseñada por Cristo.

Formulamos este compromiso en la declaración de nuestra misión, que se puede leer en ocho idiomas en nuestra portada.

Sin embargo, también debemos convertir este compromiso en obras buenas. Antes que nada, el trabajo que hacemos en nuestra web, en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, por las que nos damos a conocer por los demás católicos. En segundo lugar, por medio de los contenidos que distribuiremos en nuestra web.

Invitamos a nuestros miembros a compartir todas nuestras publicaciones por Twitter, Facebook y sus blogs personales, puesto que las publicamos para la edificación de todos. Con este medio, la fe de los católicos de todo el mundo –que tendrán la oportunidad de participar en nuestra santa obra– será reforzada.

Proponemos de brindar pequeñas pero significativas contribuciones para la batalla en favor de la fe, pidiendo y dando fondos para la distribución de la clara enseñanza de la parte mejor del clero, de modo que nuestros espíritus reciban la fuerza de nuestro Señor Jesucristo por medio de las voces de los que se mantienen fieles.

Pero para hacer eso se necesitan fondos. Nuestra web costa alrededor de 300$, nuestro logo 50$. Tenemos un equipo de traductores que trabajan con dedicación y que nos han asistido en la traducción de los documentos de nuestra web, gratis o por sumas simbólicas. En el futuro, esperamos poder ayudar a los grupos en la realización de vídeos y transcripciones de conferencias y entrevistas con cardenales y obispos. Recientemente, hemos alcanzado un acuerdo con un famoso y talentoso periodista católico que realizará dichas entrevistas. Esperamos publicar en los próximos meses, en nuestra web, vídeos y documentos: estamos preparando una serie de siete partes sobre los siete sacramentos, en la que publicaremos siete entrevistas a miembros prominentes de la sagrada jerarquía quienes nos exhortarán con fuerza a aceptar y recibir de forma digna y adecuada los propios sacramentos.

Como organización, esperamos que estos pasos iniciales hagan aumentar el número de nuestros miembros, de modo que ellos puedan organizar y hospedar conferencias en varios continentes y en distintos idiomas y presionar a los miembros de la sagrada jerarquía, exhortándoles a quedar fieles a Cristo.

Por esta razón pedimos a nuestros miembros de tomar en cuenta la posibilidad de ayudar nuestros esfuerzos por medio de una donación. Nos hemos coordinado con una asociación sin ánimo de lucro estadounidense –que nos brinda soporte jurídico– para poder recibir donaciones online por PayPal o tarjeta de crédito. Ustedes podrán hacer una donación simple o una que repita mensualmente. Incluso una gran cantidad de pequeñas donaciones hechas por muchos miembros podrá ser suficiente para empezar nuestro trabajo apostólico, que –según nuestro estimado– alcanzará un presupuesto de 4000$ en los próximos seis meses.

Para hacer una donación, hagan clic sobre esta imagen. Su navegador será redirigido automáticamente al PayPal de la organización estadounidense, en el cual podrán interactuar con el sistema PayPal en cualquier idioma y divisa.

btn_donateCC_LG_global

____________________

* La organización sin ánimo de lucro se llama “Save Old St. Mary’s, Inc.”, tiene su sede en Massachusetts y es reconocida por el artículo 501(c)(3) del código de impuestos federales estadounidense. Su fondo Veri Catholici Fund está dedicado exclusivamente a obras religiosas y de caridad de la Asociación Veri Catholici.

Leave a comment

Filed under Carta a nuestros miembros, Español

Lettera ai nostri membri: Vol. 1, N. 1.

Christ the King

« Uno solo è il vostro Maestro, il Cristo »
(Mt 23,10)

Il Dr. Alessandro Gnocchi, parlando dei cosiddetti “cattolici da salotto” – quelli che scelgono a loro piacimento e secondo l’umore del momento a cosa vogliono credere pur rimanendo aggrappati al nome di “cattolici” – ha scritto in un suo recente articolo su La Riscossa Cristiana (il grassetto è nostro):

qui è palesemente in atto una guerra tra Cristo e Anticristo di portata mai vista, la cui posta è la sopravvivenza della fede cattolica. Lo ripeto . . . stiamo combattendo per mantenere la fede cattolica e tutte le battaglie sui vari temi, anche quelli così importanti della morale, sono solo il terreno di scontro di una guerra ben più profonda, metafisica, religiosa. Prima di ogni altra cosa è in gioco la fede. Ma la fede si conserva tutta intera o la si perde, non la si può mantenere a pezzi a seconda dei gusti o delle convenienze.

La guerra tra Cristo e lo spirito dell’Anticristo – di cui San Giovanni, il discepolo prediletto, ha parlato nel suo libro, l’Apocalisse – è cominciata al momento dell’Ascensione di Nostro Signore alla Destra di Dio Padre. Si tratta di una guerra la cui drammaticità riempie le pagine dei libri di storia e il cui esito marcherà per sempre il destino dell’umanità. Ciò avviene perché Gesù Cristo Nostro Signore non è un mero filosofo o un rabbino: Egli è il Verbo Eterno del Padre, Incarnato nel tempo per la salvezza degli uomini, delle donne e dei figli di tutti i tempi. Egli è in Se stesso la rivelazione di Dio, e pertanto le Sue parole, registrate con fedeltà ed esattezza nei Vangeli e nei Suoi insegnamenti che sono stati esposti fedelmente dagli Apostoli e dagli Evangelisti nel Nuovo Testamento, stabiliscono per sempre le frontiere e i limiti della fede cristiana.

Per questo motivo, il glorioso Dottore Serafico San Bonaventura da Bagnoregio affermò nel suo Sermone Christus Unus Omnium Magister, n. 5, pronunciato all’Università di Parigi più di 760 anni fa:

… l’intera autentica Scrittura e i suoi predicatori hanno il loro sguardo fisso su Cristo, che viene nella carne, come Fondamento dell’intera fede cristiana, secondo quanto afferma quel versetto del terzo capitolo della Prima Lettera ai Corinzi: Secondo la grazia che mi è stata data, ho gettato le fondamenta come un saggio architetto. Infatti, nessuno può porre alcun altro fondamento oltre a quello che è stato posto, etc. Egli è infatti il fondamento di tutta l’autentica dottrina, tanto quella apostolica come quella profetica, in conformità con entrambe le Leggi, la nuova e l’antica, a causa di quanto è detto nel secondo capitolo della Lettera agli Efesini: Siete stati edificati sulle fondamenta degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. – È evidente quindi che Cristo è il maestro della conoscenza secondo la fede, e ciò in quanto Egli è la via, d’accordo con la Sua duplice venuta, vale a dire nello spirito e nella carne.

Contraddire in qualsiasi modo gli insegnamenti di Cristo costituisce una violazione della fede cattolica tanto grave come la proposta di un’intera nuova religione che non abbia Gesù Cristo come suo Fondatore, Primo Principio e Maestro.

Per questa ragione, noi membri dell’Associazione « Veri Catholici » ci sentiamo molto incoraggiati e ispirati dalle recenti parole del Vescovo Athanasius Schneider, che ha chiamato i cattolici di tutto il mondo a preservare, difendere e propagare l’eterna fede insegnata da Nostro Signore.

Riceviamo un’ispirazione molto forte dalle parole del Vescovo Schneider, in conformità con l’insegnamento del Nostro Unico e Vero Maestro, il Signore Gesù Cristo, che ha detto agli Apostoli e ai vescovi che ricevono la consacrazione dalle loro mani: Chi ascolta voi, ascolta Me! (Lc 10, 16), parole la cui veridicità è dimostrata dal fatto che gli insegnamenti che gli Apostoli e i vescovi hanno tramandato alla posterità, nella Chiesa, sono gli stessi che essi hanno ricevuto dal Nostro Santo Salvatore (cfr. 1 Cor 11, 23).

Seguendo l’esempio della Nostra Santa Madre e dei primi discepoli, prendiamo posizione con grande fiducia a favore di quei vescovi che, oggi, ci tramandano la stessa identica fede che gli Apostoli hanno ricevuto dalle labbra del Messia Eterno, Gesù Cristo, fatto che ci consente di credere nella vittoria finale nella guerra in córso, così come Nostro Signore ci ha promesso quando ha detto: Non temere, piccolo gregge (Lc 12, 32), perché la tua fede ha conquistato il mondo (cfr. 1 Gv 5, 4). murillo_holy_family700x530Questa guerra, che si combatte oggi all’interno della stessa Chiesa, non può essere vinta dalla nostra passività: allo stesso modo in cui il mondo non sarebbe mai stato redento dal supremo Sacrificio di Cristo sulla Croce se la Nostra Santa Madre non avesse acconsentito alla Sua Incarnazione e se non L’avesse accudito – con l’aiuto di San Giuseppe – durante la Sua infanzia umana, così noi oggi non possiamo essere degli osservatori passivi, ma dobbiamo fare del nostro meglio per dare il nostro contributo – fino all’estremo sacrificio – nella battaglia contro lo spirito dell’Anticristo, che si è tolto la maschera di fronte al mondo intero.

Per questa ragione, e specialmente perché ci sono sin troppi cattolici che si accontentano di restare al margine e osservare gli sviluppi della battaglia, dobbiamo compiere dei sacrifici ancor più grandi di quelli dei cattolici ordinari se vogliamo che centinaia di milioni di nostri fratelli nella fede abbiano le idee più chiare e dimostrino più coraggio nella difesa della sempiterna fede della Chiesa.

Logo ufficiale.

Logo ufficiale.

Come associazione, professiamo questo impegno nel nostro motto: In testimonium fidei aeternae Christi Domini, ossia, In testimonianza della fede eterna del Signore Gesù”, che è il modo in cui la sintassi latina esprime il dare testimonianza dell’eterna fede insegnata da Cristo.

Formuliamo quest’impegno nella dichiarazione della nostra missione, che può essere letta in otto lingue sulla nostra home page.

Ma dobbiamo anche tradurre questo impegno in buone opere. Innanzitutto, il lavoro che facciamo sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Twitter, tramite cui ci facciamo conoscere dagli altri cattolici. In secondo luogo, tramite i contenuti che distribuiremo sul nostro sito.

Esortiamo i nostri membri a condividere tutti i nostri post tramite Twitter, Facebook e i loro blog personali, dato che li pubblichiamo per l’edificazione di tutti. Con questo mezzo, i cattolici di tutto il mondo verranno rafforzati nella fede e avranno l’opportunità di unirsi alla nostra santa opera.

Proponiamo di offrire piccoli ma significativi contributi alla battaglia per la fede, sollecitando e dando fondi per la distribuzione dell’insegnamento chiaro della parte migliore del clero, in modo che i nostri spiriti ricevano la forza dal Nostro Signore Gesù Cristo per mezzo delle voci di quanti si mantengono fedeli.

Ma far questo richiede sostegno economico. Il nostro sito costa circa 300$, il nostro logo 50$. Abbiamo un’équipe di traduttori che lavorano con dedizione e che ci hanno assistito – gratis o per cifre simboliche – nella traduzione dei documenti del nostro sito. Speriamo di poter aiutare in futuro i gruppi locali a realizzare video e trascrizioni di conferenze e interviste con cardinali e vescovi. Abbiamo recentemente stretto un accordo con un eminente e talentuoso giornalista cattolico che realizzerà tali interviste. Speriamo, nei prossimi mesi, di pubblicare sul nostro sito video e documenti di testo: stiamo lavorando a una serie composta di sette parti sui sette sacramenti, in cui pubblicheremo sette interviste a membri prominenti della sacra gerarchia che ci esorteranno enormemente ad accettare e ricevere in modo degno e adeguato i sacramenti stessi.

Come organizzazione, speriamo che questi passi iniziali facciano incrementare il numero dei nostri membri, in modo tale da poter organizzare e ospitare conferenze in vari continenti e in diverse lingue e fare pressione sui membri della sacra gerarchia, esortandoli a rimanere fedeli a Cristo.

Per questa ragione chiediamo ai nostri membri di prendere in considerazione la possibilità di contribuire ai nostri sforzi mediante una donazione. Ci siamo accordati con una associazione senza fini di lucro statunitense – che ci è di supporto legale* – per poter ricevere donazioni online via PayPal e tramite carta di credito. Potrete effettuare una donazione singola o una a cadenza mensuale. Anche una gran quantità di piccole donazioni da parte di molti membri potrà essere sufficiente per cominciare il nostro lavoro apostolico, che secondo le nostre stime raggiungerà un budget di 4000$ nei prossimi sei mesi.

Per fare una donazione, clicca su quest’immagine. Il tuo browser sarà reindirizzato automaticamente al sito PayPal della ONG statunitense, sul quale potrai interagire col sistema PayPal in qualsiasi lingua e valuta.

btn_donateCC_LG_global

____________________

* L’organizzazione senza fini di lucro si chiama “Save Old St. Mary’s, Inc.”, ha la sua sede nel Massachusetts ed è riconosciuta dall’articolo 501(c)(3) del codice di imposte federali statunitense. Il suo fondo Veri Catholici Fund si dedica solo ed esclusivamente ad opere religiose e di carità dell’Associazione Veri Catholici.

Leave a comment

Filed under Italiano, Lettera ai nostri membri