« Veri Catholici »: O nouă asociație internațională

Cine sunt « Veri Catholici »?

Romainia« Veri Catholici » – “Adevărații Catolici” în latină – este numele oficial al unei asociații catolice internaționale, ai cărei membri s-au hotărât să dea curs apelului Excelenței Sale, Episcopul Athanasius Schneider, de a păstra credința veșnică primită de la Domnul nostru Isus Cristos, așa cum a fost ea transmisă de-a lungul secolelor, din generație în generație, de către Biserica Catolică.

Suntem animați de un devotament plin de zel pentru doctrina revelată de Sf. Paul, Apostolul gentililor, în Prima sa Epistolă către Corinteni (11:26–27):

26 Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni.

27 Astfel, cine mănâncă pâinea și bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului.

(traducere preluată de pe bibliacatolica.ro)

Cuvintele Sfântului Apostol Paul dau glas întregii credințe a Unicei și Adevăratei Biserici a lui Cristos, în sensul că ele reafirmă credința în Preasfântul Sacrament al Altarului, precum și faptul că recepția Sfintei Împărtășanii este rezervată cu strictețe doar celor care se află într-o stare de conformitate morală cu Cristos Domnul.

Iată adevărata Credință a Unicei, Sfintei, Catolicei și Apostolicei Biserici, întemeiată de Cristos în istorie și mereu credincioasă, de-a lungul vremii, Magisteriului Cuvântului Întrupat, al Fiului lui Dumnezeu: Credința unește adeziunea intelectului la toate adevărurile revelate de Cristos, Sfinții Apostoli și Prooroci, cu respingerea tuturor păcatelor și viciilor, în special a celor care se opun decenței, castității și purității.

Membrii Asociației își profesează public adeziunea la esența și spiritul asociației și, pe cât le stă în putință, colaborează la promovarea scopurilor acesteia.

VERI-LOGO-FILESToți catolicii care împărtășesc aceste idealuri pot deveni membri ai acestei Asociații, făcând o profesiune publică corespunzătoare. În plus, cei care sunt activi pe rețelele de socializare se angajează să afișeze pe site-urile lor web logo-ul asociației, alături de un link care trimite la blogul acesteia.

Asociația își propune să promoveze aceste scopuri atât prin sponsorizarea de conferințe, cât și prin distribuirea de informații, într-o varietate de formate, prin intermediul site-ului nostru web, sperând să poată contribui astfel la întărirea credinței celorlalți catolici, fie ei membri ai clerului sau al ordinelor călugărești, fie laici.

Leave a comment

Filed under Română

If you are a true Catholic, leave a message to encourage to virtue...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.